Báječná léta pod psa – rozbor díla [13]

rozbor-díla

 

Kniha: Báječná léta pod psa

Autor: Michal Viewegh

Přidal(a): Ronie

 

 

1.       LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR

Próza, epika; společensko-kritický satirický román s prvky autobiografie

 

2.       TÉMA

Kniha popisuje život hlavní hrdiny Kvida, jeho rodiny a hlavně zachycuje atmosféru 60. let (od období normalizace až po pád komunismu).

 

3.       DĚJ

Kniha začíná seznámením Kvidových rodičů. V den, kdy má otec dělat zkoušky v autoškole, mají lístky do divadla. Po neúspěšném pokusu, kdy auto i s komisařem málem přejel vlak, se vydávají do divadla. Při vystoupení z taxi, kdy na těhotnou Kvidovu matku vyskočí pes, v divadle při představení porodí. V divadle byl i doktor, tak se dítě narodila zdravé.  Rodina se přestěhuje na Sázavu. Tady jim byla přidělena prosklená vila. Zde se Kvido seznámí s Jaruškou – jeho největší láskou, recitují spolu. Ve vile byla v zimě taková zima, že Kvido onemocněl zápalem plic. Zanedlouho přibude do rodiny nový přírůstek – bratr Paco.  Po Kvidově nemoci paní Šperková zařídí, aby dostali pořádný dům. Pan Šperka má ale dvě podmínky – když nechce Kvidův otec přistoupit ke KS, musí si k novému rodinnému domu pořídit psa (vlčáka Něhu a cvičit ji) a začít hrát fotbal. Když už se blýská na lepší časy a otec je povýšen, je společně s celou rodinu přistižen u kamaráda z divadla – P. Kohouta, který je tvrdým odpůrcem komunistického režimu. Otec tak přichází o pracovní pozici a je sesazen na vrátného a psychicky se zhroutí. Začne většinu času trávit v dílně. Dokonce si začne vyrábět vlastní rakev. Navíc Kvido odejde z VŠE a stane se vrátným, aby mohl pracovat na své knize. Matka už neví co si počít, tak přesvědčí Jarušku s Kvidem, aby měli dítě, jenomže ani malá Anička nezlepší stav Kvidova otce. Práci na své vlastní rakci ukončuje až po sametové revoluci, po které dostává on i matka práci odpovídající jejich vzdělání a Kvido vydává svou knihu…

 

4.       HLAVNÍ MYŠLENKA

Ironický a sebeironický pohled na společenské individuální problémy a etické konflikty.

 

5.       CHARAKTERISTIKA POSTAV

  • Kvido – nadprůměrně inteligentní, posedlý psaním, hromotluk, mapuje osudy rodiny s nadhledem
  • Matka – bouřlivá, ráznější, bojovná
  • Otec – bojácný, nekonfliktní, ustupuje, inteligentní, zešílel

 

6.       KOMPOZICE

Chronologická kompozice (setkání s redaktorem) s retrospektivním pohledem, když vzpomíná (od Kvidova dětství přes problémy spojené s dospíváním až po založení jeho vlastní rodiny).

 

7.       VYPRAVĚČ

Vypravěčem je Kvido. Dílo je psáno v er-formě.

 

8.       JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

Střídání spisovného (převládá, intelektuální) a nespisovného jazyka (hovorová, obecná a slangová čeština = žvanit, řidičák). Převažuje dialog, nesložitá souvětí, když začne mluvit Kvido = složitá souvětí a přemoudřelé výrazy. Častá jsou i pořekadla a „rozumy“ Kvidových prarodičů („Všechny líbá naše bída“ či „Drž, dostaneš kůži.“ V díle se vyskytují i německé a anglické výrazy.

 

9.       ZASAZENÍ DÍLA DO KONTEXTU LITERATURY DANÉ DOBY, UVEDENÍ ZÁKLADNÍCH FAKT O AUTOROVĚ ŽIVOTĚ, KTERÉ OVLIVNILY VZNIK LITERÁRNÍHO DÍLA

M. Viewegh (*1962) je český spisovatel a publicista, v současnosti nejprodávanější český romanopisec. Jeho otec byl inženýr-chemik a matka je právnička. Po maturitě na gymnáziu, krátkém studiu na VŠE a několika příležitostných zaměstnání vystudoval na FF UK v Praze češtinu a pedagogiku. Již od začátku studia publikovat povídky v MF, stal se na 2 roky redaktorem v nakladatelství Český spisovatel, pak definitivně spisovatelem z povolání. Je držitelem Ceny Jiřího Ortena z roku 1993. Vieweghova díla se vyznačují epičností, prolínáním komediálních a tragických momentů, časovými citacemi, slavizací vyprávění prostřednictvím různých pohledů a verzí. Jeho tvorba byla často zfilmována. Mezi jeho další díla patří Výchova dívek v Čechách, Účastníci zájezdu, Román pro ženy.

Je autorem společenských románů a parodických próz. Ve své tvorbě využívá postmoderních postupů. Společenský román se snaží o zobrazení sociální problematiky, zabývá se problémy ve společnosti. Mezi další představitele patří Eva Kantůrková. Svými humoristickými prózami se Vieweghovi podobá např. Petr Šabach (Občanský průkaz, Šakalí léta, Hovno hoří.)

 

10.   KRITIKA VEŘEJNOSTI V DOBĚ VZNIKU A DNES

Mezi čtenáři je velmi oblíbený, kritika ho však odsuzuje. Kritikové tvrdí, že píše „podivným stylem“ a řadí ho k tzv. nízké literatuře. V posledních letech vydává téměř pravidelně každé jaro novou knihu, jichž se prodá okolo 50.000 výtisků.