Báječná léta pod psa – rozbor díla [12]

 

Kniha: Báječná léta pod psa

Autor: Michal Viewegh

Přidal(a): Ivet, Domecek

 

 

Autor knihy: Michal Viewegh

 • prozaik, fejetonista a publicista
 • autor společenských románů a parodických próz
 • na UK vystudoval češtinu a pedagogiku, poté působil jako učitel na ZŠ
 • později se stal redaktorem nakladatelství Český spisovatel
 • od roku 1995 působí jako spisovatel z povolání

Michal Viewegh patří v současnosti k nejčtenějším českým autorům. Je velice literárně plodný, neboť téměř každý rok vydává novou knihu. Viewegh vystudoval češtinu a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlově a prakticky již od počátků svých studií publikoval.

Krátce po dokončení studia učil na základní škole, avšak brzy opouští tuto profesi a stal se redaktorem v nakladatelství Český spisovatel. Vzhledem k prodejnosti svých děl je nyní profesionálním spisovatelem. Jeho kritikové mu ovšem vyčítají absenci zápletek, povrchní příběhy, jednoduché dialogy. Vieweghovi knihy je tak možné označit jako beletrii pro masy, neboť nejsou příliš intelektuálně náročné. Mně osobně Vieweghova tvorba vůbec neoslovila.

 

Rozbor díla: Báječná léta pod psa

Dílo z roku 1992 jsou autobiografickým románem, který zachycuje atmosféru v Československu od období normalizace až po pád komunismu. Volným pokračováním tohoto románu se pak stala kniha Báječná léta s Klausem z roku 2002. Báječná léta pod psa patří k nejoblíbenějším Vieweghovým dílům a byly dokonce v roce 1997 i zfilmovány.

 

Obecná charakteristika díla

 • Literární druh: epika
 • Literární žánr: román
 • Literární směr: lit. 2. pol. 20. století (dílo z roku 1992)
 • prozaické dílo, příběh s bohatým dějem, mnoho epizod a postav
 • od sametové revoluce roku 1989 tzv. polistopadová tvorba – zrušení úřední cenzury; spojení tří proudů moderní literatury: exilová, domácí opoziční (samizdat) a oficiální; čeština jako národní jazyk; experimenty s jazykem a kompozicí
 • v díle: zesměšnění komunismu, experimentální linie vyprávění

 

Organizace jazykových prostředků

Stylistická charakteristika:

 • vyprávění; svižné dialogy, autobiografické prvky
 • jazyk je živý, spisovný, ale v přímé řeči často hovorový

 

Slovní zásoba:

Báječná léta pod psa jsou psána hovorovým jazykem, což je činí věrohodnější.

 • hovorový jazyk s občasným užitím ostřejších výrazů až vulgarismů
 • anglické a německé výrazy

 

Tematická výstavba

Téma:

 • autor prostřednictvím hlavní postavy zachycuje své vlastní dospívání za komunistického režimu, o kterém píše satiricky a s humorem

 

Vypravěč:

 • protagonista Kvido, místy však příběh vypráví někdo jiný – užita je er–forma
 • v části knihy se zápisky z Kvidova deníku je užita ich-forma

 

Děj:

Vše začíná narozením protagonisty Kvida, a to přímo na divadelním jevišti. Žije se svým otcem a matkou v Praze až do doby, kdy ji obsadí sovětská vojska. Rodina se ve snaze utéct před politickými tlaky rozhodne odstěhovat do Posázaví, kde doufají v poklidný život. Ve škole Kvido pozná svou první a celoživotní lásku Jarušku. Protože je Kvido velmi nadaný hoch, brzy se stane pro svůj recitátorský talent oblíbencem ředitelky školy – paní Šperkové, čímž nevědomky dopomůže své rodině k lepšímu bydlení. Brzy ke Kvidovi přibydou další rodinní příslušníci: bráška Paco a fena německého ovčáka Něha. Protože Kvidův otec odmítá vstoupit do KSČ, nemůže získat povýšení v práci a ani žádná další vylepšení situace pro sebe a svou rodinu. Posléze se z toho začne psychicky hroutit, což vyděsí Kvidovu maminku, která se rozhodne Kvida pověřit nelehkým úkolem – zajistit otci vnuka a tím ho rozptýlit. Nakonec vše zachraňuje až revoluce z roku 1989, díky které dojde k rozpadu totalitního režimu a Kvidovu otci se konečně podaří získat slušné zaměstnání a znovu nalézt klid.

Děj je často přerušován rozhovory Kvida s nakladatelem.

 

Kompozice:

Báječná léta pod psa jsou napsána retrospektivně z pohledu Kvida, který předčítá příběh své rodiny sepsaný v er-formě nakladateli, po němž chce, aby mu knihu vydal.

 • retrospektivní, na konci příběhu chronologická
 • prolínání dvou rovin, kdy do retrospektivních pasáží vstupuje svými poznámkami vypravěč nebo redaktor ze „současnosti“
 • kniha také obsahuje zápisky z Kvidova deníku, které jsou psány ich formou
 • některé pasáže jsou psány jako divadelní scénář, v příběhu se objevují také úryvky z básní
 • důležité jsou komentáře hlavního hrdiny k jednotlivým událostem

 

Doba děje:  1968 – 1989

 • od doby okupace a normalizace až po sametovou revoluci

 

Místo děje:

 • Československo – Praha a městečko Sázava

 

Společensko-historické pozadí

 • zhroucení komunismu, mizí státní kontrola
 • nové ideály demokratické společnosti
 • obnova kulturních kontaktů se světem
 • uvolnění politických tabu
 • velká komercializace

 

Vlivy na dílo:

 • život za komunismu
 • náměty hledá v osobním životě
 • tím, že se jedná o autobiografický román, je zřejmé, že Kvidem byl právě sám Michal Viewegh, který tak poodhalil, jak vlastně začal literárně tvořit a jak žil a vyrůstal

 

Další autorova tvorba:

 • Báječná léta s Klausem – volné pokračování, Výchova dívek v Čechách, Román pro ženy, Román pro muže, Účastníci zájezdu,…

 

Inspirace:

 • dílo bylo několikrát zfilmováno a zdramatizováno

 

Kritika:

 • r. 1997 vznikl stejnojmenný film od režiséra Petra Nikolaeva
 • román zpočátku nechtělo žádné nakladatelství vydat
 • původní název knihy zněl Kvidova rodina
 • Viewegh nakonec za knihu obdržel cenu Jiřího Ortena (1993)
 • prodalo se přes 120 000 výtisků
 • nejčtenější český spisovatel

 

Vlastní názor

Přestože nepatří Michal Viewegh mezi mé oblíbené spisovatele, domnívám se, že právě Báječná léta pod psa jsou jeho nejlepším dílem. Báječná léta pod psa vtipně a ironicky zaznamenala osud jedné socialistické rodiny. Kromě této výpovědi však Báječná léta pod psa přinášejí rovněž zajímavou výpověď o době normalizace a o tom, jaký život v socialistickém Československu byl.