Bílá nemoc – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Bílá nemoc

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): Tina

 

Autor: Karel Čapek

 • Český prozaik, dramatik, básník, publicista, překladatel, tvůrce sloupku, kritik, určující osobnost v meziválečné české literatuře, představitel pragmatismu (filozofický směr – absolutní pravda).
 • * Malé Svatoňovice na Náchodsku. Filozofická fakulta v Praze, v Berlíně i Paříži, vychovatel u Lažanských, knihovník, redaktor Národních listů a Lidových novin.
 • Rád cestoval. Přítel T. G. Masaryka
 • Mluvčí Hradu – „Hovory s TGM“
 • Zemřel na zápal plic.

 

Znaky:

 • Žurnalista: měl schopnost vnímat i ty nejobyčejnější maličkosti a těch využít ke sdělení vážných společenských problému, mistr zkratky a miniatury, zájem o všechno na světě, přispěl k rozvoji fejetonu
 • Dramatik: utopické hry – technika jde kupředu daleko rychlejších tempem než lidská morálka – nebezpečí jejího zneužití nevíra, že převratný technický vynález může lidstvu přinést lepší perspektivy, protiklad přirozeného a umělého světa, protiklad přírody a civilizace

 

Díla:

 • Utopie – Továrna na absolutno, Věc makropulos, Krakatit, Válka s mloky
 • Filozofie – Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
 • Antifašismus – Matka
 • Pohádky – Devatero pohádek, Dášenka čili život štěněte

 

Směr: Demokratický proud české literatury v 20. – 30. letech 20. století (meziválečná literatura).

 • Pragmatismus – filozofický směr, vzniká v USA, snaží se najít absolutní pravdu. Univerzální pravda neexistuje, je tolik pravd, z kolika zorných úhlů se na ni díváme. Pravdivé je to, co je užitečné. V Česku psali do Lidových novin, byli názorově blízcí T. G. Masarykovi.

 

Mezi autory demokratického proudu ve 30. letech 20. století patřili:

 

Literární skupina

Klub demokratický, skupina literátů kolem lidových novin – generace pragmatiků (autoři demokratického proudu byli tzv. pragmatisté).

 

Kontext autorovy tvorby

Karel Čapek se věnoval mnoha literárním směrům, např. cestopisům, politickým a filozofickým dílům, překladům, pohádkám, dramatu i próze. Mezi jeho nejslavnější díla patří drama R.U.R., román Krakatit, drama Věc Makropulos, soubory povídek Povídky z jedné a druhé kapsy, román Válka s mloky, drama Bílá nemoc, drama Matka, pohádka Dášenka čili život štěněte, Hovory s T. G. Masarykem a další.

První práce vznikaly ve spolupráci s bratrem Josefem – Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada.

 • a) do roku 1921 – Boží muka, Trapné povídky, Loupežník, Překlad – Francouzská poezie nové doby
 • b) do poloviny 20. let 20. st. – R. U. R., Továrna na absolutno, Krakatit, Věc makropulos, Ze života hmyzu
 • c) přelom 20. a 30. let – Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Cestopisy – Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever
 • d) 30. Léta – trilogie – Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
 • e) konec 30. let – Válka s mloky, Život a dílo skladatele Foltýna, protifašistická dramata – po roce 1935, reaguje na fašismus – Bílá nemoc, Matka
 • f) tvorba pro děti – Dášenka, čili Život štěněte, Devatero pohádek (spolu s  J.Čapkem)

 

Rozbor díla: Bílá nemoc

 • Rok vydání knihy: 1937
 • Literární druh: Drama (protifašistické a protiválečné drama o 3 jednáních)
 • Literární žánr: Tragédie
 • Literární forma: Próza

 

Téma

 • Hlavním tématem je epidemie bílé nemoci, na kterou se nedaří najít lék. Není ale skutečnou tělesnou nemocí, ale symbolicky znázorňuje „nakaženou“ mysl. Téma války.
 • Jeden člověk nezmůže nic proti davu lidí.

 

Hlavní myšlenka díla

 • Varování před nebezpečí fašismu. Konflikt ideálů demokracie a diktatury. Konflikt hlavního hrdiny a společnosti. Čapek chtěl varovat před nesmyslností války. Paradox – Galén přesvědčil vůdce války X ušlapán těmi, za něž bojoval.

 

Symbolika:

 • Maršálova země = nacistické Německo
 • malá země, proti které se válčí = Československo
 • bílá nemoc = úpadek společnosti, manipulace s lidmi
 • Galénova smrt = potrestání Galéna za porušení Hippokratovy přísahy

 

Jazyk

 • Dílo je psáno spisovným jazykem a formou živých dialogů – posunují děj vpřed, charakterizují postavy.
 • V textu se objevuje latinský název pro označení Bílé nemoci – Morbus Tshengi.
 • Bohatá slovní zásoba. Autor zde použil i jazyk anglický, německý a francouzský.
 • Dále zde můžeme nalézt i metafory, časté oslovení a nářečí.

 

Kompozice

 • Divadelní hra (drama) o 3 dějstvích a 14 obrazech.
 • Kompozice je chronologická.
 • Popisné pasáže před obrazem jsou psány kurzívou v textu v závorkách, jsou velice krátké a občas se objevují věty jednočlenné.
 • Děj má dobře vykonstruovanou zápletku a tragický konec.

 

Hlavní postavy, vedlejší postavy

 • Dr. Galén – přezdívka Doktor Dětina, mladý lékař, laskavý, pomáhá chudým, naivní (myslí si, že dokáže zastavit válku), statečný a neústupný (odporuje maršálovi i pod hrozbou vězení), jako jediný objeví lék proti bílé nemoci. Léčí ale jen chudé a lidi bez vlivu, aby tak přinutil mocné k nastolení míru.
  Maršál – velitel vojsk, diktátor, bezcitný, slepě vede svůj národ do války -> touží po moci a vládnutí. Naprostým opakem dr. Galéna. Nakonec také onemocní bílou nemocí.
 • Baron Krüg – Maršálův přítel, dodává mu zbraně -> majitel továrny na výrobu zbraní. Velmi podobné povahy jako maršál -> touží po úspěchu, moci, slávě.
  Dvorní rada Sigelius –  lékař, ředitel nemocnice, touha po slávě a úspěchu, snaží se najít lék proti Bílé nemoci.
 • Další postavy – matka, otec, syn, dcera, malomocní, zdravotníci.

 

Místo a doba děje

 • Blíže neurčené místo. Střídání jen několika různých prostředí (klinika, maršálova kancelář, Galénova ordinace, pokoj rodiny, čekárna před Galénovou ordinaci, atd.). Autorova současnost (před vypuknutím 2. světové války).

 

Obsah

V jisté, blíže neurčené zemi, se rozmohla epidemie tzv. bílé nemoci. Jde pravděpodobně o jakousi formu malomocenství, která se projevuje bílými skvrnami na kůži. Šíří se dotykem a ze začátku pouze mezi chudými a starými lidmi. Zemi ovládá diktátor Maršál, který se připravuje na výbojnou válku proti menšímu sousednímu státu. V tom mu pomáhá vlastník zbrojovek baron Krüg. Mladému doktorovi Galénovi se mezitím podaří najít lék proti bílé nemoci, ale léčí jen chudé lidi, kteří nemají moc ani vliv. Těm vlivnějším Galén lék vydat odmítá. Když onemocní baron Krüg, zavolá Galéna, aby ho vyléčil. Ten mu dává podmínku – musí okamžitě zastavit zbrojení, jinak mu lék nebude vydán. Krüg žádá Maršála, aby uzavřel mír, ten však nehodlá se zbrojením přestat a Krüg ze zoufalství spáchá sebevraždu. Po jeho smrti začíná útok na sousední zemi. Avšak také Maršál na sobě zpozoruje bílou skvrnu. Maršálova dcera pozve Galéna, aby Maršála vyléčil, ten má ale stále stejnou podmínku – Maršál musí uzavřít mír. Teprve na naléhání své dcery a mladého Krüga, je ochoten uzavřít mír a splnit tak Galénovu podmínku pro poskytnutí léku. Dá zavolat Galéna, ale ten se před Maršálovým palácem střetne se skandujícím davem, a protože se snaží odporovat jejich provolávání hesla: „Ať žije Maršál, ať žije válka!“ je on i lék davem ušlapán. Dav v tu chvíli netuší, že tak vlastně zabili oslavovaného vůdce. Navíc na závěr vypuká válka.

   

Význam díla, přínos, ocenění

 • Dílo je nadčasové. Upozornění před fašismem. Zfilmováno.