Bylo nás pět – rozbor díla k maturitě [12]

 

Kniha: Bylo nás pět

Autor: Karel Poláček

Přidal(a): Ivet

 

 

 

 

 

Karel Poláček – Bylo nás pět

 

Karel Poláček se narodil v Rychnově nad Kněžnou do rodiny židovského obchodníka a právě židovský původ následně ovlivnil jeho život. Nakonec totiž Poláček jako Žid umírá v koncentračním táboře v Osvětimi. Karel Poláček pracoval jako redaktor Lidových novin, byl však i úředníkem a postupně se začal věnovat literární činnosti. Začal psát lehce sociálně laděné, avšak přesto humoristické prózy, přičemž s oblibou do svých knih zařazoval takové  typy lidí, se kterými se osobně setkával. Častým prvkem v jeho díle je pak lidská faleš a pocity prázdnoty.

 

K jeho nejznámějším dílům patří kromě Bylo nás pět rovněž Muži v ofsajdu, Dům na předměstí, Okresní město, Hostinec U kamenného stolu, Vyprodáno a Hlavní přelíčení. Pro děti napsal pohádku Edudant a Fraucimor, rovněž vytvořil publicistický Život ve filmu, Okolo nás a Židovské anekdoty.

 

Poláčkova próza Bylo nás pět se odehrává v jeho rodném Rychnově nad Kněžnou. Jedná se tak v podstatě o autorovu vzpomínku na své radostné dětství a šťastné mládí. Bylo nás pět přitom Poláček paradoxně psal těsně před svým transportem do koncentračního tábora, přičemž vydání knihy se již nedožil. Poláček v knize s lehkostí vylíčil atmosféru rodiny skromného a šetrného obchodníka, který je závislý na druhých lidech, kdy kromě otce do rodiny patří ještě maminka, bratr Ladislav, Mančinka a služka Kristýna.

 

Hlavní postavou a zároveň vypravěčem je Petr Bajza (reprezentuje Poláčka samotného), který je členem chlapecké party. Tu tvoří kromě Bajzy ještě Bejval Antonín, Éda Kempink, Jirsák Čeněk a statečný Zilvar z chudobince. Posledním členem party je oddaný pes Pajda.

 

Poláček ve své knize Bylo nás pět humorně zachycuje příhody party kamarádů, ukazuje tehdejší svět jejich očima a seznamuje čtenáře s dalšími okolními partami (Dražáci, Ješináci a Habrováci), s nimiž se Petr Bajza a jeho parta pravidelně utkává  v  bojích.  Poláček

 

 

staví do popředí zájmu ty vlastnosti, které mají děti a které již scházejí dospělým (například pevný  a  přímý  charakter).  Parta kamarádů  v čele  Bajzou zažívá plno dobrodružství, kdy se například koupou v rybnících Kalhoty nebo Klobouk, loví vosy, které si chtějí ochočit, opékají si brambory, tajně navštěvují biograf a divadlo nebo škádlí některé místní obyvatele, za což si pak vyslouží výchovné pohlavky i jiné tresty od svých rodičů.

 

Poněkud neobvyklá je spisová čeština, kterou mezi sebou jednotlivé postavy hovoří. To působí v protikladu k roztodivným přezdívkám, které chlapci vymýšlejí pro některé obyvatele tehdejšího Rychnova nad Kněžnou (například Bajza domácí služku Kristýnu pojmenuje jako Rampepurdu). Kromě spisové češtiny však Poláček v knize využil i prvků obecné češtiny a místního dialektu.

 

Bylo nás pět je velmi oblíbená kniha, která se těší oblibě zejména pro svůj humor, veselost, bezstarostnost a upřímnost vyprávění. To bylo i jedním z důvodů, proč byla kniha zfilmována. Poláček totiž touto svou prózou sympaticky zkarikaturoval tehdejší konvenční svět dospělých jedinců, kterým se shovívavě směje. Obrázek typického maloměsta ukazuje nejen osudy a problémy tehdejších obyvatel, ale rovněž určitý nadhled a rozpustilost dětského světa.

Další podobné materiály na webu: