Farma Zvířat – rozbor díla k maturitě [10]

 

  Kniha: Farma Zvířat

  Autor: George Orwell

  Přidal(a): stazka

 

 

 

 

 • Próza , epika ,
 • alegorická bajka
 • antiutopický román = opak utopie, myšlenka fiktivní společnosti , která se vvyvinula španým směrem a má zásadní nedostatky (totalitní forma vlády,omezování osobní svobody), občane tohoto světa , tohoto režimu jsou většinou utlačováni politickým systémem a to neskrývaně

– vize budoucnosti, stinné stránky technického pokroku , utopie x antiutopie

 • Světová literatura 20. století
 • Jazyk :
  – spisovný- odborné termíny (animalismus, komplexní myšlení, apatie)
  – animalismus = forma materialismu, hmotný objekt, sloveso být se nepoužívá, identické
  – komplexní myšlení = propojování dílčích vědomostí do celku
  – apatie = netečnost , rezignace

– mnoho slov se socialistickým zabarvením (Liga mládeže , Sportovní výbor)

– er-forma

– metafory (psi jako tajná policie ; kůň jako říč)
– přenesení významu na základě vnější podobnosti

archaismy (senoseč = sklizeň sena ; báchorky = pohádky)

– slohový postup – vyprávěcí a popisný

personifikace v celém díle = o neživé věci se mluví jako o živé

 

 • Hlavní význam :
  – nejprve jsou si všichni ale pak jsou rovní ovládani „rovnějšími“
  – hlavní pointou díla je, že i když je na začátku dobrá myšlenka, je zničena, pokud se někteří dostanou k moci
  – dělají totiž vše jen pro svůj prospěch, svého štěstí a majetku jsou ochotni nabýt i přes oběti
  – mění si pravidla podle svého , a v tom autor kritizuje komunismus a Sovětský svaz, ukazuje to na zvířatech , z počátku nevinných zvířatech dokud se nedostanou k moci

 

 • Kompozice :
  – chronologická , rozděleno do kapitol

 

 • Hlavní postavy :
  – Pan Jones
  – Major – původní vůdce zvířecí farmy , prase , starý , vize revoluce

– Napoleon – inteligentní , vůdce , podvodník
– Kuliš – chytré prase , čestný , dobré nápady
( Pištík)
– Boxer – tažný kůň , není chytrý , silný , udělá vše pro společnost , umírá s vírou ve farmu
– Lupina – tažný kůn , zahleděná do vzhledu

– Molina – snaží se prokouknout , co se na farmě děje , pomáhá slabším

– Benjamin – osel , moudrý , s nikým se nabaví , starý , jediný chápe co prsata chtějí

– psi Bára , Hanina a Haryk – poslušní , štěňata vycvičí Napoleon ke své ososbní ochraně

 

 • Děj :

– děj se odehrává na farmě Pana Jonese , ten svůj výdělek za zvířata propíjí , nestará se o ně a mnohokrát nedostávájí ani nic k jídlu

– zvířecí komunitu vede starý kanec Major , velice moudrý chce revoluci ale myslí to dobře , na rozloučenou si zpívají píseň Zvířata Anglie

–  nelíbí se jim , že musí sloužit lidem a nic z toho nemají , pracovat chtějí , ale sami pro sebe

– vypukne boj , zvířata vyhrávají a získavají farmu pro sebe

– po výhře se začnou učit nejdůležitějším věcem prasata i psát a číst a nad stodolu si napíšou

jejich sedm přikázání :         

1. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel.

2. Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel.

3. Žádné zvíře nebude chodit oblečené.

4. Žádné zvíře nebude spát v posteli.

5. Žádné zvíře nebude pít alkohol.

6. Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.

7. Všechna zvířata jsou si rovnější.

 

během děje a nadvlády prasat si zvířata , která se alespoň trochu naučila číst, všimnou přepsání sedmi přikázání v prospěch vládnoucích prasat
– jediný, který si pořádně všímá nadvlády prasat a nelíbí se mu to je prase Kuliš, který je napaden vycvičenými psy a vyhnán z farmy
– prasata vymyslí projekt na zlepšení farmy, šetření sil a podobně – výstavba větrného mlýnu
– při výstavbě se zraní nesilnější tažný kůň Boxer, ale stále byl věrný a odříkával si: „Budu pracovat lépe a rodstněji. Napoleon má vždy pravdu.“
prasata se začnou měnit v lidi: „Všechna zvířata jsou si rovna , ale některá jsou si rovnější.“

mlýn zničen, prasata začnou obchodovat s lidmi, začínají se opíjet, spí v postelích, chodí po dvou, oblékají se do oblečení

– při dalších výstavbách mlýnů se Boxer zničí, práce pro prasata a společnost ho zničí, odváží ho do řeznictví a jediný Benjamin a Molina chápou co se děje ostatní mávají a přejí mu šťastnou cestu
– zvířata už nejsou schopná prasata rozeznat od lidí

 

 • Píseň Zvířata Anglie :Zvířata Anglie a Irska,           Zelenější budou pastviny,
  již vzhůru, všichni trpící,                                          čistší ve všech vodách řeka,
  o časech zlaté budoucnosti                                       až zas svěží vítr zavane
  slyšte s úsměvem na líci.                                           V den, kdy nastane svoboda.
  Již brzy den ten přijít musí, Každý z nás činiti se musí,
  kdy zhyne celý lidský rod,                                         i kdyby měl život položit,
  přes žírné lány vlasti naší                                        krávy, koně, vepři i husy,
  se potom dáme na pochod.                                        My svobodu již nedáme si vzít.Píce tolik, co srdce ráčí,                                           Zvířata Anglie a Irska,
  oves,pšenku, žito, ječmen,                                         již vzhůru, všichni trpící,
  brambor, řepy každému stačí,                                               o časech zlaté budoucnosti
  až přijde vytoužený den.                                           Slyšte s úsměvem na líci.

 

George Orwell
– Eric Arthur Blair
– 25.6.1903 – 21.1.1950
– narozen v Indii – rodina koloniálního úředníka
– stěhuje se do Anglie , Oxfordshire – říčka Orwell

– střední soukromá škola, Univerzita Eton
– Indická imperiální policie v Barmě
– vrací se do Anglie
– esejista, novinář
– odpůrce fašismu, zastánce rovnosti

– 30. léta – dobrovolník ve Španělské občanské válce – legie POUM
„Kapitalistický režim nemá šanci na přežití.“
– onemocní tuberkolózou na kterou i roku 1950 umírá

– v Anglickém časopise Tribune , píše sloupek As I Please –ve kterém vyjadřuje své pocity a názory na společnost, režimy, zastává rovnost

– v komunistickém Československu byl na seznamu zakázaných autorů
– cítil se být scoialistou : „Každou řádku , kterou jsem od roku 1936 napsal a která stojí za zmínku, jsem přímo či nepřímo psal proti totalitarismu a pro demokratický socialismus, jak jej chápu.“

– vliv na jeho dílo: Orwell se během pobytu v Rusku seznamuje s ruským novinářem Zamjatinem, inspiruje se jeho tvorbou. Poznává poměry v totalitním Rusku, na které reaguje svou tvorbou. Jeho torba je kritikou totalitních systémů (komunismus, fašismus).
– inspirace: doba stalinistického režimu a v knize skrytě naznačuje jak funguje

– v době vydání nebyla kniha velmi populární, své ocenění získala až o pár let později

– kniha vznikla během 2. světové války , roku 1945
– politická situace:  stalinismus

– natočen animovaný film – Disney

 • Díla:
  Barmské dny
  – Na dně v Paříži a Londýně
  – Farářova dcera
  – Hold Katalánsku
  – Farma zvířat
  – 1984
 • Další autoři té doby :
  Isaac Asimov – Já, robot                                        – Karel Čapek- R.U.R.
  Arthur C. Clarke – Vesmírná odyssea