Křivoklad – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Křivoklad

Autor: Karel Hynek Mácha

Přidal(a): Jana Plecháčová

 

Karel Hynek Mácha

 • narodil se v Praze na Malé Straně
 • otec Antonín byl pomocník ve mlýně, matka Marie Anna pocházela z muzikantské rodiny a po ní její syn zdědil tyto vlohy, měl jednoho bratra Michala
 • narodil se jako Ignác, Karla později přijal kvůli obrozenectví
 • studoval farní školu, následovala hlavní škola u piaristů, piaristické gymnázium a na pražské univerzitě dva obory – filozofie a práva
 • mluvil německy, latinsky a polsky
 • hrál ochotnicky divadlo, rád cestoval, obvykle pěšky
 • měl jednoho syna Ludvíka s Eleonorou Šomkovou, kterou si měl brát v roce 1836, ale k tomu nedošlo, syn Ludvík zemřel v devíti měsících na psotník
 • zemřel 6. listopadu 1836 nejspíš na choleru

 

Další díla: 

  • Máj
  • Cikáni
  • Křivoklad
  • Márinka

 

Rozbor díla: Křivoklad

 • Literární žánr: historická próza – jediná dokončená část z cyklu historických próz s názvem Kat, tento cyklus mělo tvořit několik povídek pojmenovaných po českých hradech
 • Literární druh: epika
 • Námět: zajetí, smutek, vášnivost, touha, nelibost, trest
 • Čas: rok 1394
 • Místo: Křivoklát

 

Okolnosti vzniku díla:

 • Karel Hynek Mácha četl historické romány Waltera Scotta, Victora Huga a Jamese Macphersona, z nichž při tvorbě tohoto díla vycházel. Ovlivnila ho též četba anglického gotického románu. Z českých autorů byli jeho inspirací Josef Linda a Václav Kliment Klicpera. Z Hájkovy Kroniky české čerpal vyobrazení vztahu mezi králem a katem.

 

Obsah:

 • Krále Václava IV. zajali a uvěznili na hradě Křivoklát. Tam je vězněm spolu s katem, přičemž kat je levobočkem Václava III.
 • Václavu IV. se podaří utéci. Kat tím, že je levobočkem, automaticky se stává konkurentem o trůn.
 • Ovšem nic takového se nestane, protože kat je plně oddaný Václavovi IV. a plní všechny jeho příkazy.

 

Motivy:

 • Láska, zlo, královská politika, zajetí, věznění, útěk.

 

Kompozice:

 • Povídka obsahuje šest kapitol, ty spolu souvisí. 1. a 4. kapitola – cesta na Křivoklát a útěk z Křivoklátu/domnělá a skutečná smrt Honzy Nebojímse. 2. a 5. kapitola Miladin příjezd na Křivoklát/její pohřeb, 3. a 6. kapitola – ve třetí se hlavní hrdinové vyznávají ze vzájemné podobnosti, v šesté se kat přizná s tím, že je v příbuzném stavu s Přemyslovci. Promyšlená textová struktura, každá z kapitol začíná ránem, poslední kapitola ránem končí. Text je vystavěný na dvojitém protikladu kat vs. král. Pointa je postupně odhalována.

 

Jazyk:

 • Původně klasická forma, v pozdějších letech byl upraven do modernějšího stylu.

 

Jazykové prostředky:

 

Hlavní postavy:

 • Král – Václav IV. je unesen a vězněn na hradě Křivoklad, je většinou zobrazován pouze stojící u okna.
 • Kat – levoboček krále Václava III., je považovaný za soupeře o trůn vůči králi Václavu IV., avšak nic takového se neděje, kat je králi plně oddán, i když je s ním vězněn na Křivoklátu.
 • Jan Hus – bývalý katův učitel, zpovídá se mu s tím, že potřebuje poradit v jeho soužení, Hus však nedává žádnou naději katovi na to, že se znovu probudí zašla sláva rodu Přemyslovců.
 • Milada – katova milenka, neteř hradního pána, který zajal Václava IV., na králův rozkaz kat popravil jejího otce, nicméně mají s katem dítě, pomáhá jim utéct z uvěznění, avšak je potrestána a kat přichází s králem na její pohřeb, když konají cestu pomsty.
 • Honza Nebojímse – doprovázel krále a kata jako člen družiny, když padli do zajetí, byl dvakrát považován za mrtvého.

 

Obsah díla:

Václav IV. je uvězněn s katem na hradě Křivoklát, jenž je levoboček Václava III. a přímý konkurent o trůn, nicméně je králi plně oddán. Králi i katovi pomůže milenka kata Milada, kterou stihne ten nejtvrdší trest. Král s katem se vydají na cestu pomsty.

 

Inspirace daným literárním dílem a přijetí díla:

 • Vliv na dané dílo: Román Waltera Scotta Quentin Durward a také četba od Victora Huga. Ossianovy básně od Jamese Macphersona, Záře nad pohanstvem od Josefa Lindy, Točník od Václava Klimenta Klicpery, Hájkova Kronika česká.
 • Inspirace dílem: Filmové a audio verze.

 

Reakce na dílo: Je považováno za vrchol básnické prózy devatenáctého století. Toto dílo vzbudilo všeobecnou pozornost a samotného Máchu za něj uznávali.