Malý princ – rozbor díla k maturitě (8)

rozbor-díla

 

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Přidal(a): Pepek

 

Antoine de Saint -Exupéry 

 • Antoine de Saint Exupéry. Narodil se 29.6.1900 v Lyonu.
 • od dětství projevoval literární i výtvarné nadání a zájem o letectví.
 • francouzský spisovatel a publicista, letec a propagátor letectví.
 • za 2. světové války byl válečným letcem.
 • přežil dvě vážné havárie (Libyjská poušť, území Guatemaly).
 • z jednoho průzkumného letu na Korsiku se nevrátil (pravděpodobně sestřelen německým stíhačem), proto za datum jeho úmrtí považujeme 31. července 1944.
 • literární a publicistické činnosti se věnoval od 20- ti let.
 • jeho dílo je prodchnuto hlubokým humanismem.
 • jeho literatura je většinou úzce spojena s jeho povoláním letce.
 • autor o sobě v mnoha knihách píše prostřednictvím jejich hrdinů.
 • charakter autora je velice ušlechtilý, je to člověk vnímavý a hluboce citlivý.
 • v knížečce Malý princ se více než v kterémkoliv jiném Exupéryho díle odráží nejniternější autorova Osobnost.
 • Malého prince začal Antoine de Saint-Exupéry psát v nejničivější době svého života. V době, kdy v leteckých bojích o Francii, zahynuli téměř všichni jeho kamarádi.

 

Další díla:

  • Povídka – letec
  • Romány – Jižní pošta, Noční let, Země lidí, Válečný pilot (letecká tématika, opírá se o vlastní zážitky)
  • Pohádka – Malý princ
  • Posmrtně vydaná díla: esejistická kniha Citadela,  kniha publicistických textů dát životu smysl.

 

Literárně historický kontext

Meziválečná svět. literatura– 1918-1938

 • doba velkých politických a společenských změn
 • rozpad Rakouska-Uherska, vznik Sovětského svazu a nastolení komunismu, rozmach vědy a techniky
 • v politicky neklidných časech pokračoval technologický pokrok
 • letecká doprava se stala běžnou záležitostí, rozvíjel se rozhlas
 • válečné otřesy poznamenali celou společnost, tradiční hodnoty byly opuštěny
 • odrazily se také v umění – v avantgardních směrech jako dadaismus a surrealismus
 • v architektuře se upřednostňovali jednoduché tvary a účelnost staveb
 • novinkou byly domy na sloupech, střešní zahrady, volné členění prostoru a variabilní typy dlouhých pásových oken
 • malířství vévodil surrealismus
 • formovalo se malířství geometrické abstrakce
 • malíři ztvárňovali vnitřní vize a fantaskní představy

 

Další autoři tohoto období: 

  • Virginia Wolfová: Skvrna na zdi, Zahrady v Kew, Vlny, K majáku.
  • Robinson Jeffers: Támar a jiné básně, Ženy od mysu Sur, Hřebec grošák, Mara
  • Francis Scott Fitzgerald: Na prahu ráje, Velký Gatsby, Něžná je noc, Poslední magnát
  • Hermann Hesle: Stepní vlk, Hra se skleněnými perlami
  • Heinrich Mann: Profesor Neřád, Poddaný, Jinřích IV.
  • Thomas Mann: Doktor Faustus, Josef a bratři jeho, Kouzelný vrch, Smrt v Benátkách
  • André Breton
  • Michail Šolochov
  • Michail Bulgakov
  • Stefan Zweik
  • Sinclaire Lewis

 

Rozbor díla: Malý princ

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA FORMY

 • doba děje: není určena, ale pravděpodobně 19. století.¨
 • místo děje: Malý princ v knize cestuje ze své malé planetky B 612, která není větší než dům na další planetky až po planetu Zemi, ze které se nakonec vrací domů.
 • literární druh: epický
 • literární žánr: filozofická alegorická pohádka pro děti i dospělé
 • vypravěč: Pilot – Ich forma + Er forma ( putování Malého prince )
 • psána moderní řečí
 • slovní zásoba: spisovná čeština a jednoduchá slova (psáno pro děti)
 • na začátku a konci je psána chronologicky
 • při cestování na planetkách retrospektivně ( vzpomíná a vrací se tak do minulosti)
 • kniha byla zfilmována (1974)
 • autor knihu sám ilustroval

 

Téma – Námět – Motivy

 • Téma: problematika současného světa – touha po moci a penězích, objevování nových věcí
 • Námět: vzpomínka na dětství, vlastní zkušenost ztroskotání letadla na Sahaře s jeho přítelem
 • Motivy: rozdílný svět dětí a dospělých (dospělí nechápou, jak to mají děti těžké)

 

Kompozice

 • Chronologická – na začátku a na konci
 • Retrospektivní  – v princově vyprávění o návštěvě planet

 

Dále je použito:

 • personifikace (Květina zakašlala), (A růže byly celé zaražené)
 • přirovnání (Byla srdci tak milá jako nějaký dárek), (Klesl pomalu, jako padá strom)
 • metafora (Ale bude to jako stará opuštěná skořápka)
 • hyperbola (A osvětlený rychlík, dunící jako hrom, otřásl domkem výhybkáře)
 • epiteton (…chvějící se slunce…)
 • přímá řeč, alegorie….

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBSAHU

 • Příběh je stylizovaný jako vyprávění letce, který se svým letadlem havaroval na poušti. Uprostřed pustiny potkal malého prince, z daleké planety. Ten svůj domov opustil poté co začal pochybovat o lásce květiny, kterou miloval. Na své pouti už navštívil 5 planet, již obývala stvoření ztělesňující určitý typ pokřiveného lidského charakteru. Šestou planetu se smutným dřičem lampářem a konečně Zemi. Zde se seznámí s liškou, který ho zasvětí do tajemství hlubokého citu a přivede ho k poznání, co pro něj květina doopravdy znamená. Princ se setkává s výhybkářem věčně spěchajících vlaků a obchodníkem prodávajícím pilulky, jež tišší žízeň, ale odmítá přisuzovat jakoukoliv hodnotu tomu, čemu lidé přisuzují tak velký význam. Pomůže letci objevit studnu, letec, tak může dokončit opravu stroje a malý poutník ho opouští, aby se vrátil cestou smrti zpět ke své květině. Zanechával tak vypravěče v nejistotě a smutného, ale již nikdy samotného.

 

Postavy:

 • pilot (vypravěč) – Rozuměl si s Malým princem, přiblížil se mu díky jeho pochopení pro dětský styl myšlení, který už ostatní dospělí dávno ztratili.
 • Malý princ – Malý, blonďatý a kudrnatý človíček, který se vydal cestovat do světa kvůli potížím s jeho květinkou a snahou poznat smysl života. Postava je plná nevinnosti, porozumění a zvídavých otázek.
 • květina – Pyšná růže, která si myslela, že je jediná svého druhu. Nedávala znát své city.
 • liška – Moudrá postava, která se nechala ochočit Malým princem a ukázala mu veliký význam přátelství a jedinečnosti jeho květiny.

 

ZAJÍMAVÁ MYŠLENKA

Ukázky :

 • „Co je důležitém je očím neviditelné.“ Liška, str.79
 • Liška umlkla a dlouho se dívala na malého prince.„Ochoč si mě, prosím!“ řekla.„Velmi rád,“ odvětil malý princ, „ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.“„Známe jen ty věci, které si ochočíme,“ řekla liška. Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníku věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li přítele, ochoč si mě!“„Co mám dělat?“ zeptal se malý princ.„Musíš být hodně trpělivý,“ odpověděla liška. „Sedneš si nejprve kousek ode mne, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Každý den si však budeš moci sednout trochu blíž…“
 • autor ve své knize představuje mnoho typů lidských povah a prostřednictvím Malého prince ukazuje nespokojenost nad tehdejší společností. Představuje dobré a špatné vlastnosti lidí a zároveň zdůrazňuje cenu a význam přátelství
 • na konci putování po nějaké planetce si Malý princ často pomyslel, že jsou dospělí tak zvláštní
 • kniha samotná je plná poučení a nutí k zamyšlení. Malý princ nesoudí lidské vlastnosti, ale naopak je jen ukazuje a posouzení zůstává na čtenáři
 • prostřednictví Malého prince chce autor přimět čtenáře k zamyšlení nad tím, které hodnoty života jsou dobré a naopak, které hodnoty lidstvo ničí

 

VLASTNÍ HODNOCENÍ

 • Kniha se mi velmi dobře četla, bavil mě děj a byla krátká. Líbilo se mi, že i když je to pohádka, tak člověka donutí zamýšlet se nad textem.