Maturita z českého jazyka

literatura

 

Jméno: Maturita z českého jazyka

Popis: Přehled ústní a písemné zkoušky

 

 

Současná maturita z českého jazyka se skládá ze 3 částí:

 • didaktický test
 • písemná práce
 • ústní zkouška

 

DIDAKTICKÉ TESTY

Vyzkoušet si vzorové testy před maturitou patří mezi užitečné pomůcky k její složení. Didaktické testy tak díky svolení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání najdete na našich stránkách. Na webu nechybí testy už od roku 2015, kdy byl zaveden model pouze jedné úrovně obtížnosti. K dispozici je tak dostatek materiálů k pochopení principu testů a zlepšení orientace v zadáních.

 

PÍSEMNÁ PRÁCE

Slohové práce jsou součástí maturit již od nepaměti, důležité znát především slohové útvary a jejich charakteristiky.  Těchto charakteristik je pak nutné se držet a neodchýlit se do jiného útvaru.

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Ústní maturitní zkouška se dělí na charakteristiku uměleckého textu a neuměleckého textu. K první části je nutné přečíst 20 vybraných literárních děl dle nabídky konkrétní školy a nastudovat informace o jejich autorech a souvisejícího období. Jako studijní materiál je pak dobré si připravit rozbor daného díla [inspirace zde].

Druhá část, ve které se charakterizuje neumělecký text je zkouška znalosti funkčních stylů, slohových postupů a útvarů, kompoziční výstavby a jazykových prostředků.

 

Obecná struktura ústní zkoušky

1) Charakteristika uměleckého textu

 • 1a) literárně historický kontext
  • kontext autorovy tvorby
  • literární/obecně kulturní kontext
 • 1b) analýza uměleckého textu
  • 1. část
   • zasazení výňatku do kontextu díla
   • téma a motiv
   • časoprostor
   • kompoziční výstavba
   • literární druh a žánr
  • 2. část
   • vypravěč/lyrický subjekt
   • postava
   • vyprávěcí způsoby
   • typy promluv
   • veršová výstavba
  • 3. část
   • jazykové prostředky
   • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

2) Charakteristika neuměleckého textu

 • 2a) analýza neuměleckého textu
  • 1 část
   • souvislost mezi výňatky
   • hlavní myšlenka textu
   • podstatné a nepodstatné informace
   • různé možné způsoby čtení a interpretace textu
   • domněnky a fakta
   • komunikační situace (např. účel, adresát)
  • 2. část
   • funkční styl
   • slohový postup
   • slohový útvar
   • kompoziční výstavba výňatku
   • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku