Realismus a jeho podoby v literatuře 20. století

literatura

 

Jméno: Realismus a jeho podoby v literatuře 20. století

Zařazení: Literatura, Literární období

Přidal(a): Nikola V.

 

 

Neorealismus

 • rozvoj v italské literatuře a filmové tvorbě po pádu fašismu
 • kritický postoj ke střední vrstvě (profitující z fašismu)
 • zachycení sociálních problémů doby (nezaměstnanost, chudoba, nevzdělanost, prostituce, úpadek morálky) – hrdinové hlavně z venkova a nižších lidových vrstev
 • rysy: návrat k realismu → pravdivé zachycení poválečné Itálie a každodenního života prostých lidí, dokumentárnost

 

Alberto Moravia

 • introspektivní romány – hrdinové analyzují sami sebe a svou situaci → dospívají k pocitu bezmoci a neschopnosti ovlivnit svůj osud, postrádají smysl života
 • Římanka
  • italská společnost 30. let – matka Adriany si přeje, aby se stala modelkou → Adriana se podvolí (radši by se však vdala za Gina) → dozvídá se, že Gino je ženatý a jen ji využíval → zkouší se živit prostitucí (matka její chování tiše schvaluje, protože je tím finančně zabezpečena)
 • Horalka
  • obchodnice Cesira popisuje úpadek společnosti během války → Cesira utíká se svou dcerou Rossetou do hor → setkává se s ostatními uprchlíky → její dcera je znásilněna vojáky, jeden z uprchlíků zabit; autor zúročuje své životní zkušenosti s ukrýváním se v horách

 

Carlo Levi

 • účastnil se odboje → vězněn → odsouzen k nucenému pobytu na jihu Itálie → emigrace
 • tématem děl je zaostalý italský jih
 • Kristus se zastavil v Eboli – beletrie, reportážní ráz
 • Slova jsou kameny
 • Hodinkyromán o Římě v prvních poválečných letech

 

Magický realismus

 • literární směr vzniklý v Americe
 • propojuje reálné prvky s nadpřirozenými a iluzivními jevy (sny, halucinace, mýty, …)
 • znaky:
  • magické, mýtické prvky, pověsti, vliv folklóru – tyto prvky působí přirozeně, nejsou nijak objasněny, ale čtenář v nich nehledá logiku
  • fantaskní a reálný svět se prolínají
  • detailní smyslové vjemy
  • odlišné plynutí času (např. dlouhověké postavy)
  • obrácení příčiny a následku (utrpení před tragédií)

 

Gabriel García Marquez

 • získal Nobelovu cenu za literaturu
 • Sto roků samoty
  • v městečku Maconda, osudy 6 generací rodiny Buendíů na pozadí vývoje Latinské Ameriky (realistický čas), mytologický čas odkazuje na biblické motivy (prvotní hřích rodu – incest – způsobí pád rodu o sto let později)
 • Láska za časů cholery
  • na pomezí pokleslé literatury, vášnivá láska Florentina Ariza a Ferminy Dazové
  • Fermina se provdá za bohatého lékaře, předurčená láska se naplňuje až ve stáří – plují společně na lodi pod vlajkou cholery

 

Michail Bulgakov

 • Mistr a Markétka
  • vychází až v pol. 60. let, alegorie stalinského Ruska, narušení tradičního pojetí dobra a zla (v románu je ďábel tím, kdo zlo trestá); kompozičně se v románu prolíná více časových rovin
  • děj – profesor historie zvaný Mistr napíše román o setkání Ježíše s Pilátem Pontským – je za to pronásledován a zničen režimem
  • v Moskvě se objevuje profesor černé magie Woland se svou družinou, mistra hledá jeho milenka Markétka – zaprodá svou duši ďáblu (Wolandovi), aby mohla Mistra spatřit
  • Markétka získává nadpřirozené schopnosti, mstí se na lidech, co zničili jejího milence – nakonec se s Mistrem setkává – v reálném světě nemohou být spolu – napijí se v astrálním světě z poháru vína, který je usmrtí

 

Paulo Coelho

 • Alchymista
  • pasáčkovi Santiagovi se dvakrát zdá stejný sen o pokladu zakopaném u pyramid, proto se do Egypta vydá, několikrát to málem vzdá, ale nakonec tam dorazí a zjistí, že poklad je zakopaný tam, kde se mu zdál sen – pod starým stromem v rodném Španělsku
 • Haruki Murakami
  • japonský autor
  • Kavka na pobřeží

 

Socialistický realismus

 • umělecké hnutí a metoda vycházející z ideologie marxismu-leninismu
 • prosazuje se v SSSR od 30. let
 • nástrojem kulturního útlaku, funkcí byla politická, morální a estetická výchova
 • hrdinou politicky uvědomělý člověk, z lidového prostředí – dělník, manuální pracovník
 • používání ustálených symbolů – klišé – ozubená kola, kladiva, kosy, siluety továren
 • esteticky popisné, nehodnotné, neosobní
 • díla popisující boj dělnické třídy a úspěchy dosažené pod vedením milované komunistické strany
 • představiteléMaxim Gorkij, Vladimir Majakovskij, Michail Alexandrovič Šolochov

 

Maxim Gorkij

 • nepřátelský vztah k carskému Rusku
 • víra ve vyšší smysl života (revoluci)
 • Črty a povídky
  • realistický výjev ze života ruské společnosti
  • bosáci = lidé, kteří žijí na okraji společnosti bez vlastního zavinění (pojem užívá do 20. let)
 • Matka

 

Michail Šolochov

 • Nobelova cena za literaturu 1965
 • Tichý Don – románová epopej o válečném Rusku
 • Osud člověka