Realismus – umělecký směr – literatura

 

 Jméno: Realismus

 Přidal(a): Vojtěch

 

 

 

REALISMUS

–  umělecký směr, který střídá romantismus – zastoupil ho v 2. pol. 19. století.

– název realismus → podle výstavy obrazů Gustava Courbeta, kterou nazval „Le realisme“

– souvisí s velkým technickým pokrokem a rozvojem přírodních věd

 • využití železné konstrukce → Eiffelovka
 • rozvoj železnic → železný oř (rozvoj průmyslové výroby
 • Darwinismus → evoluce člověka do dnešní podoby
 • Luy Pateur → vymyslel pasterizaci mléka + lék proti vzteklině

 

Filosofie doby

1) Pozitivistická

– vymyslel August Comte

základem poznání je pomocí smyslů a zkušeností (chtěl nahradit náboženskou víru)

„Skutečné je to, co lze dokázat smysly, tedy pozitivně.“

 

2) F. Determinace (ovlivňování)

– vymyslel Hyppolite Taine

– fil. dědičnosti a vlivů prostředí a výchovy (biologická + sociální determinace)

 

3) Naturalismus

– za zakladatele považován Emil Zola (Zabiják, Germinal, Nana)

přehání vliv prostředí, zdůrazňuje temné stránky lidského života

– na rozdíl od realismu, který zobrazuje průměrného života, zobrazují člověka buď z okraje společnosti, nebo jeho vrcholu

 

4) Marxistická

– zakladatel Karel Marx + Bedřich Engels

 

LITERATURA

Znaky

1) Skutečnost (zavrhli útěk do snů)

2) Objektivní přístup autora

→ odmítají autostylizaci, vše posoudit s chladnou hlavou (rozumem), ze všech úhlů

3) Realistický hrdinaprůměrný člověk, prožívá vývoj

4) Řeč → věcný jazyk, hovorový, dialekt (nářečí), archaismy

 

Žánry

romány, povídky, dramata

 

Realističtí hrdinové

1) Hrdinové mezilidských vztahů v rodině

2) Děti soužené chudobou → prostředí sirotčinců, továren

3) Mladé ženy jako otrokyně muže, manželství, společnosti (nemohou se seberealizovat)

→ hrdinky velice často prostitutky, nutí je k tomu doba, situace

4) Mladí muži toužící po seberealizaci

→ jen ti bohatí (musí se rozhodnout mezi kariérou a morálkou, svědomím)

5) Bohatí lidé → bankéři, lichváři, šlechta (záporné typy, bez svědomí – nahrazeno penězi)

→ rozhodují o životě = hybatelé děje

 

Umělecké prostředky

1) Detailní popis prostředí a postav

2) Psychologický rozbor chování hrdinů

3) Podrobný děj

4) Jazyk charakterizující jednotlivé postavy → nespisovný, vulgarismy…

 

Realismus v malířství

Gustav Courbet

– výstava svých obrazů  nazvaná „Le realisme“

Honore Daumier

– začal tvořit první karikatury (politicky zaměřené)

litografie → otisky obrazů z kamene (kamenotisk)

Francois Millet

– Sběračky klásků

Camille Corote

– Dívka s perlou

 

Realismus v hudbě

– Guiseppe Verdi, Puccini

 

PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉHO REALISMU

 

1) FRANCIE

– Honore de Balzac, Gustav Flaubert

 

Emil Zola

– zakladatel naturalismu

– romány → Germinal, Zabiják, Nana

 

novinář → napsal novinový článek s názvem Žaluji

úvodník do novin, nejdůležitější pro ten den, politicky aktuální, vešel do dějin světové

žurnalistiky

→ dokázal, že slovem lze změnit soudní rozhodnutí

→ šlo o Alfreda Dreifusefrancouzský důstojník, původem němec a žid

→ v této době první náznaky nacionalismu

→ v poč. 90. let byl obviněn ze špionáže s Německem = protože uměl německy + byl žid byl

okamžitě odsouzen na Ďábelských ostrovech

→ jeho bratr shromažďoval důkazy o tom, že je nevinný

→ Emil Zola rozhýřil znovu diskuze = velká aféra (1898), Alfred Dreifus byl osvobozen

Guy de Maupassant

románMiláček

– povídky → Kulička, Slečna Fi-fi

 

2) ANGLIE

Charles Dickens

– romány → Oliver Twist, David Capperfield

 

William Makepeacy Thackeray

Kniha o snobech

→ slovo snob = povrchní nedovzdělanec, obdivuje vše módní, má peníze může si to koupit

Trh marnosti

 

Louis Robert Stevenson

Ostrov pokladů

Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda

 

Sestry Bronteovy

Šarlota

Jana Eyrová → emancipovaná, překoná spoustu úskalí, nakonec šťastný konec

Emily

Na větrné hůrce

 

3) RUSKO

Nikolaj Vasiljevič Gogol

– román → Mrtvé duše (pikareskní román = rytířský)

→ hl. hrdina: Čičikov

drama → Hráči, Ženidba, Revizor

 

Ivan Sergejevič Turgeněv

– romány → Otcové a děti

Lovcovy zápisky

 

Ivan Alexandrovič Gončarov

– román → Oblomov

→ oblomovské vlastnosti = váhavý, nerozhodný, lenoch, pasivní člověk, jehož všechny

životní hodnoty degenerovaly

→ slaboch, který vždy selže, má sny – nikdy je nenaplní

= „lišnij čelavěk“ (zbytečný člověk)

 

Lev Nikolajevič Tolstoj

– nazýván duší ruského národa → obsáhl všechny nuance = podoby ruského národa, povahy

– romány → Vojna a mír („Les života“)

Anna Karenina

 

Fjodor Michalejovič Dostojevskij

– psychologické romány

– romány → Zločin a trest, Bratři Karamazovi, Idiot, Běsi

 

Anton Pavlovič Čechov

– dramata → Tři sestry, Višňový sad, Pavilon č.6

 

4) POLSKO

Henryk Sienkiewicz

– romány → Quo vadis?, Potopa, Křižáci

 

Boleslav Prus

– román → Loutka

 

5) SKANDINÁVIE

 1. Norsko

Henrik Ibsen

– dramatik, psychologie postav

– dramata → Peer Gynt, Nora, Divoká kachna, Heda Gablerová

 

II Švédsko

August Strinberg

– dramata → Slečna Julie, Královna Kristýna, Červený pokoj

 

III. Dánsko

Hans Christian Andersen

– pohádky → Malá mořská víla, Sněhová královna

 

 

6) USA = „kotel národa“ (proudili sem davy lidí)

Mark Twain

dobrodružný román → 1. část: Dobrodružství Toma Sawyera

→ 2. část: Dobrodružství Huckleberryho Fina

 

Jack London

Bílý tesák, Zlaté horečky

 

Herriet Beecher Stoweová

Chaloupka strýčka Toma

 

Herman Melville

Bílá velryba

 

HONORE DE BALZAC

(1799 – 1850)

– zakladatel světového realismu

– přezdíván jako „obr vůle“

– existují o něm dvě monografie → Stephan Zweig = Balzac

→ Maurois = Prometheus čili život Balzacův

Život

– pocházel z obyčejné sedlácké rodiny, ale celý život toužil být bohatý, úspěšný, šlechtic

→ koupil si šlechtický titul (Balzac → de Balzac)

paradox života a tvorbykritizuje, že peníze ovlivňují vše x sám se za nimi celý život žene

→ možná to bylo kvůli vztahu k matce = egoistka, když byl malý dala ho do ústavu na

výchovu „Nikdy jsem neměl matku“

– již jako mladý začal psát → „černé romány“

x maminka mu nefinancovala vydání knížek → přestal psát a začal hledat bohatství

→ spekuloval na burze, financoval stavby skleníků, investoval do Ag-dolů = všude krach

– jediná jeho útěcha a porozumění → madam de Berry = i to zkrachovalo

začne znovu psát → psaní pro něj řehole = až 16 hodin denně

– trpěl komplexem méněcennosti → nosil i mnišský hábit = znemožnil se před okolím

 

– v té době mu napsala Evelína Hanská → jeho obdivovatelka

→ po nějaké době mezi nimi vznikl milostný vztah x byla provdaná

– několikrát se setkali v lázních → Balzac čekal, až bude volná

→ stalo se po několika letech, umřel jí manžel

x když se vzali, zbýval mu už jen rok života + neměl štěstí, zemřel mu synek

1850 → Balzac umírá

→ na jeho pohřeb přišlo hodně významných lidí

„Balzac v jeden den vstoupil do smrti a do slávy.“

Díla

1) historický román Šuani

2) románŠagrénová kůže

→ ústřední motiv je kůže, která sice splní všechna přání, ale stále se zmenšuje a až zmizí,

způsobí svému majiteli smrt

– napsal cyklus nazvaný Lidská komedie

→ obsahuje 97 románů a povídek

jádrem celého cyklu je volná trilogie románů

 • Otec Goriot
 • Ztracené iluze
 • Lesk a bída kurtizán

→ v těchto dílech přechází několik postav: z 1. do 2. Evžen Rastignac a z 2. do 3. Luciem Rubempré

→ jsou to deziluzní romány = ukazují, jak člověk ztrácí své sny, romány o obětech

 

 1. Romány o lichvářích
III. Romány o venkověVenkované

Farář Tourský

 

Gobseck

Evženie Grandetová

Bratranec Pons → bohatý člověk, kterého okolí uštvalo k smrti
 1. Romány o obětech

ČESKÝ REALISMUS

 

– nedosáhl nikdy kvalit světového realismu → převažuje stále vlastenecká tendence

– píší hlavně prózy a dramata → domnívají se že čím víc budou zachycovat detaily, popisovat, tím to bude realističtější = výsledkem je popisný realismus

rozvoj národopisu (etnografie) → autoři jezdí na studijní cesty, aby poznali život českých lidí

→ dostávají finance na tyto cesty (Národní muzeum, Svatobor)

 

Žánry

1) Historické romány

– psali Rurichovci → Zikmund Winter (román Rozina Sebranec), Alois Jirásek

Alois Jirásek

Staré pověsti české

 • praotci Čechovi
 • Šemíkovi
 • Bivojovi
 • Dívčí válka
 • O Blaničtích rytířích

Husitství

 • Mezi proudy
 • Proti všem
 • Bratrstvo

Doba Pobělohorská

Temno

Psohlavci

→ F. L. Věk

Divadelní hry (historické)

 • Jan Hus
 • Jan Žižka
 • Jan Roháč z Dubé

 

2) Venkovská tématika = povídky a romány

Tereza Nováková

– žila v Proseči u Skutče a Litomyšli → dostala dotaci od Svatoboru, aby zde (v tomto regionu) poznávala život lidí

– román → Drašar

 

Jan Jílek

– dílo → Maloměstský román = životopisný román o Zdence Havlíkové

dceři K. H. Borovského, přezdívaná jako“dcera národa“

→ vybrali jí i ženicha x chtěla si vzít někoho sama

 

Karel Václav Reis

– román → Kalibrdův zločin

Zapadlí vlastenci

– báseň → Cestička k domovu

Antal Stašek

– román → Blouznivci z našich hor (z Podkrkonoší)

 

Karolína Světlá

– jezdila do Světlé z Podještědí → Ještědské romány

 • Nemodlenec
 • Vesnický román
 • Kříž u potoka

 

Ignác Hermann

– román → U snědeného krámu

→ hl. hrdina: Emil Žemla – vlastnil koloniál, oženil se

= jeho manželka a matka prohýřili jeho majetek

 

3) Románové kroniky

Alois Jirásek

– r. k. → U nás

 

Josef Holeček

– r. k. → Naši

 

Jan Herben

– r. k. → Do třetího a čtvrtého pokolení

 

Jindřich Šimon Baar

– r. k. → Paní komisarka

 

Mrštíkové

– r. k. → Rok na vsi

 

4) České drama

= nejcennější, nejkvalitnější → opravdu kritický realismus

Alois Jirásek

– drama → Vojnarka

 

Ladislav Stroupežnický

– nejstarší realistické dramaNaši furianti

 

Gabriela Preissová

– žila na Slovácku → slovácký dialekt

– drama → Gazdina roba

Její pastorkyňa

 

Alois a Vilém Mrštíkové

– drama → Maryša

 

ČESKÝ NATURALISMUS

– docela kvalitní

Představitelé :

1) Karel Matěj Čapek – Chod

– román → Turbína

→ Kašpar Lén

2) Josef Karel Šlejhar

– dílo → Kuře melancholik

→ příběh dítěte, polovičního sirotka, otec se k němu oženil → macecha se k němu chová krutě

* film 1999

→ hl. role: Karel Roden

→ režisér: F. A. Brabec

→ super kamera, střih, hudba, film více citový jak knížka

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.