Smrt je mým řemeslem – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Smrt je mým řemeslem

Autor: Robert Merle

Přidal(a): Vendula Urbanová

 

LITERÁRNÍ TEORIE

Literární druh a žánr:

Epika; román

 

Literární směr:

Román vyšel francouzsky poprvé roku 1952 (La mortestmonmétier), první vlna poválečné tvorby, realismus, židovská tématika, naturalismus

 

Slovní zásoba:

Spisovný jazyk, většina míst je pojmenována pouze velkými písmeny, vojenské termíny, přímá řeč, (kápo = dozorce vybraný z vězňů), hodnosti vojáků – v originále, takže nepřehledné, germanismy

 

Text:

Ich-forma, vypravěčem je hlavní hrdina, deníková forma – od dětství po smrt, slohový postup vyprávěcí i popisný

 

Postavy:

RUDOLF LANG (1913-1945)(ve skutečnosti Rudolf Hösse) – hlavní hrdina, je deprimován  svým vlastním otcem, který ho nutí se stát knězem a vykoupit poté všechny  hříchy rodiny, trpí psychickou poruchou – záchvaty špatného vidění, smyslem jeho života jsou pravidla, čestný, postavička bez názoru, zodpovědný otec dětí na druhou stranu vrah milionů židů

ELSA – manželka Rudolfa Langa, kterého si musela vzít, ačkoliv si ho nevybrala, nakonec se do něj však zamilovala, tvrdá žena, skromná

HEIDRICH LANG – Robertův fanaticky věřící otec

BERTA  a GERTA – Rudolfovi sestry s kterými nemá potřebu se stýkat

 

Děj:

Román začíná v roce 1913 v Německu. Dvanáctiletý Rudolf Lang žije společně s matkou, sestrami, silně věřícím (až fanatickým) otcem a služkou. Navštěvuje křesťanskou školu, jeho otec ho vychovává velmi tvrdě a oznámí mu, že musí být knězem, aby vykoupil hříchy celé rodiny (ale hlavně svého otce). Rudolf ale kvůli incidentu na střední škole ztratí víru a chce být vojákem.Poté co se dvakrát pokusí utéct na frontu, začne vypomáhat v nemocnici, kde mu jeden velitel za jeho oddanost rozkazům nabídne vojenskou službu, i přestože Rudolfovi ještě nebylo ani 16. Rudolfovým smyslem života se stane organizovanost a řád vojenského života. Účastní s několika bitev (jako poddůstojník v Turecku atd.), nakonec ale skončí ve vězení za přímou účast při popravě Kadowa.Z vězení ho ale propustí o něco dříve. Práci však má špatnou, je hladový, vyčerpaný. Před sebevraždou ho zachrání až vstup do Národně socialistické německé strany dělníků (NSDAP). Po nějaké době je poslán na statek barona von Jeseritze, tam dělá podkoního. Nakonec dostane úkol zrenovovat starý rozbořený statek někde v bažinách. Von Jeseritze přinutí Rudolfa, aby se oženil, poté Rudolfovi statek věnuje. Rudolf a jeho žena Elsa hospodaří na statku, jak se dá, mají 3 děti. Rudolf mezitím trénuje jezdeckou údernou jednotku strany, stane se členem Bundu.Za své organizační schopnosti je Rudolf Himmlerem pověřen úkolem založení a vedení koncentračního táboru v Osvětimi. Lang samozřejmě uposlechne rozkaz a s celou rodinou se přestěhují do Osvětimi. Po vybudování tábora dostane od Himmlera nový úkol: co nejefektivněji zlikvidovat Židy. Rudolf proto vybuduje plynové komory, Židům řekne, že jde o dezinfekční místnost, ve které se osprchují. Vše propracuje zcela automaticky.
Poté co Německo začíná jistě prohrávat, strana Rudolfa schová na zapadlý statek, kde se stará o koně. Nakonec ho ale dva američtí vojáci chytí, Rudolfa vydají po nějakém čase do Polska, kde je postaven před lidový soud ve Varšavě. Tam je odsouzen k oběšení na šibenici, kterou dal v Osvětimi postavit pro vězně.

 

Kompozice:

Chronologicky, deníková forma, občasná retrospektiva – vzpomínky z dětství

 

Prostor:

z počátku situováno do německé křesťanské rodiny, posléze se přemisťuje střídavě do vojenského a civilního života

 

Čas:

Období Rudolfova života 1913-1945

 

Význam sdělení (hlavní myšlenky díla):

Zobrazení nacistického režimu i z druhé strany. Autor se snaží nabídnout ucelený pohled na věc, oběť i pachatele zároveň. Rozhodně neobhajuje nacistické zločiny! Na jednu stranu odsuzuje události v Německu, na druhou stranu ale líčí tragédii jedince, který „pouze“ podlehl režimu a oddal se své zemi a rozkazům. Autor tedy chce donutit čtenáře, aby si uvědomil, že každá mince má dvě strany.

 

LITERÁRNÍ HISTORIE– společensko-historické pozadí vzniku

Politická situace:

Ustanovena 4.republika (1946 – 1958) – výplod nové vlády (komunisti + sociální demokraté), 4.4.1949 vznik NATO ve Washingtonu(severoatlanská obranná aliance- zajištění míru a rovnováhy v Evropě, je mezi nima Francie),

Základní principy fungování společnosti v dané době:

Na prvních poválečných volbách mohly poprvé  volit i ženy, rozsáhlá modernizaci a rozvoji průmyslu, konzervatismus (klade důraz na soukromé vlastnictví, řád a tradice)

Kontext dalších druhů umění:

* vyjádření psychických stavů, instinkt, spontánní emoce, duchovní nebo fyzická energie

Tašismus – vznik v  50. letech 20. stol. zejm. ve Francii-  malíři vytvářeli barevné skvrny v širokých tazích štětce – směr podobný surrealismu, ABSTRAKCE –v malířství (Pablo Picasso), HUDBA –Elvis Presley – američan, ARCHITEKTURA –

Kontext literárního vývoje:

*silný inspirační zdroj – tragédie války

NOVÝ ROMÁN/antiromán( francie)-Skutečnost je v něm redukována na popis jevů a věcí, bez příčinné a časové chronologie. Není konkrétní vypravěč, postavy nejsou pojmenovány (Robbe-Grillet).Kontext židovské tématiky (WillianStyron – Sophiina volba; Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou)

 

AUTOR:

Život:

Robert Merle se narodil 28. srpna v roce 1908 v alžírském městě Tébeasa a zemřel 28. března 2004, historický autor, překladatel, dramatik.Za knihu Meč a láska dostal cenu Jeana Giona a za dílo dílo Víkend na Zuydcoote dostal Goncourtovu cenu V roce 1918 se přestěhoval s rodinou do Francie. Zde vystudoval filosofii a anglistiku. Později se stává profesorem a vyučuje. Po vypuknutí války narukoval. Bojoval v bitvě u Dunkerque, a to v roce 1940, bohužel byl v této bitvě zajat. Díky této špatné zkušenosti napsal své úspěšné dílo Víkend na Zuydcoote ( zfilmováno)HenrimVerneuilem, za které získal ocenění, a to Goncourtovu cenu.Byl třikrát ženatý a z těchto manželství měl 6 dětí.Psal především válečné romány, ale i utopie a dokonce sci-fi, válečné romány

 

Hlavní náměty: zlo, útisk, války a lidská psychika,psal o lidech, kteří byli na špatné straně, avšak nevěděli o tom ( Smrt je mým řemeslem)

Vliv na dané dílo:

Druhá světová válka

 

Vliv na celkovou tvorbu:

Vlastní zkušenost s válkou

 

Další autorova tvorba:

ROMÁNY:Víkend na Zuydcoote – 1949;Smrt je mým řemeslem – 1952,;Malevil – 1972, utopická sci – fi

TŘINÁCTIDÍLNÁ FRESCA: Osudy Francie- Francie v období náboženských konfliktů v 16. a 17. Století

ROMÁNY ZALOŽENÉ NA STUDIU ODBORNÝCH MATERIÁLŮ: Růže života – 1995
Lilie a purpur – 1997;Sláva a nebezpečí – 1999;Spiknutí a úklady – 2001;Meč a lásky – 2003

DRAMATA: Sisyfos a smrt; Vláda žen

* Až delfín promluví – 1967, aktuální román v duchu science fiction, připomíínající zneužitím delfínů pro vojenské účely např. Čapkovu Válku s mloky.

 

Inspirace daným literárním dílem ( film, dramatizace, aj.)

Některé romány byly zfilmovány:
Víkend na Zuydcoote(Francie / Itálie, 1964, Režie:HenriVerneuil); Malevil (Francie / Západní Německo, 1981, Režie: Christian de Chalonge); Smrt je mým řemeslem (Západní Německo, 1977; Režie: Theodor Kotulla)

Napsat komentář