Stařec a moře – rozbor díla [12]

 

Kniha: Stařec a moře

Autor: Ernest Hemingway

Přidal(a): 120michal

 

 

 

 

 

Literární druh: epická próza

Literární žánr: novela

Originální název:

The Old Man and the Sea

První vydání díla: 1952

Umělecký směr:

Světová literatura 1. poloviny 20. století – americká próza mezi válkami

Stručný obsah:

  Hlavního hrdinu knihy, rybáře Santiaga, začíná trápit jeho smůla, když už po 84 dní po sobě neulovil žádnou rybu a takřka nemá z čeho jíst. Na rozkaz rodičů ho musí opustit i jeho pomocník chlapec Manolin, který se o něho staral, dával mu jídlo a pomáhal mu na moři. Jednoho dne se stařec rozhodne vyjet na moře, kde ještě nikdo nebyl a loučí se s chlapcem, kterého nechává ve vesnici. Po několika neúspěšných dnech na vodě chytí vysněný úlovek. Neví sice, jak vypadá, ale podle chování ryby pozná, že je to jeho snad největší úlovek, který kdy chytil. Ryba ho však překvapí svou silou a začne ho táhnout na otevřené moře. Stařec se ji snaží zadržet, je však starý a po několika hodinách svůj boj vzdává. Ryba ho vytrvale táhne dál. Stařec je velmi vyčerpán a unaven, nepouští ji však z lodě, protože věří, že se jednou unaví a on ji bude moct zabít. To se mu díky svým zkušenostem podaří. Přiváže ji k loďce a podle slunce míří zpět domů. Po cestě, ale musí odolávat útokům žraloků na jeho loď. I přes velkou odhodlanost starce mu jeho úlovek sežerou. Naprosto vyčerpaný stařec dorazí domů, loďku nechá přivázanou u mola a ráno se kolem ní shromáždí dav lidí, aby se podíval na obrovitou kostru ryby přivázanou na starcově loďce. Nakonec se přece jen stařec dočká uznání a lidé ho přestanou nazývat smolařem, možná i díky tomu se jeho mladý pomocník může vrátit a dále staříkovi pomáhat v rybaření.

Hlavní myšlenka:  Zobrazit nekonečný boj člověka s přírodou, myšlenku, že štěstí nespočívá v bohatství, ale v uspokojení z vyčerpávajícího zápasu. Jejím smyslem je poukázat na obrovskou lidskou statečnost a nezdolnou duševní sílu.

Skrytý význam: Čtenář může mít nesprávný pocit, že příběh je o ničem: rybář uloví velkou rybu, kterou mu sežerou žraloci. Pod tímto povrchem je však skryt příběh o lidské nezdolnosti, Santiago získává důvěru sám v sebe, nepatří ještě do starého železa, symbolicky přemůže smůlu.

 

Hlavní postavy:

1) Santiago: Starý rybář, samotář odloučený od společnosti. Představuje velmi zkušeného, pracovitého, neúnavného, nebojácného, fyzicky i duševně silného člověka. Je hrdý na svou práci a je schopen bojovat až do posledních sil. Prokazuje velké lidské morální kvality, ukazuje svůj pevný charakter. Je skromný a musí tvrdě pracovat, aby se uživil.

2) Manolin: Mladý chlapec, pomocník Santiaga, nejel se Santiagem na lov, protože mu to zakázali rodiče. Je věrný a obětavý pomocník při každém rybolovu. Je laskavý a má starce rád.

3) Vedlejší postavy: Je zde pár vedlejších postav, se kterými se Santiago a Manolin setkali. Tyto postavy jsou zlé, závistivé, posmívají se nebo naopak se starcem soucítí a pomáhají mu.

 

Čas a místo děje:

Čas: děj se odehrává během tří dnů, 40. léta 20. století

Místo: Kubánská vesnice poblíž hlavního města Havany

 

Postavení vypravěče: er-forma

 

Kompoziční výstavba:

 Jednoduchý, prostý příběh.

Děj je rozvíjen chronologicky bez jakéhokoliv složitého postupování časových rovin.

Text není nijak formálně členěn.

Směřuje k tzv. bodu obratu – k překvapivému dějovému zvratu, odkud se vše,co předcházelo,jeví jinak.

Existuje zde obecná rovina příběhu – rybář=člověk, ryba=příroda, žraloci=zlo

Objevuje se zde METODA LEDOVCE = autor řekne jen něco, zbytek si čtenář musí domyslet sám

Pointa se objevuje až v závěru

 

Jazykový  rozbor díla:

Jednoduchý spisovný jazyk

V překladu ponechány španělské výrazy – pro oživení děje a obrazu prostředí

Nejsou zde konkrétní pojmenování (Santiago není oslovován jménem, ale pouze jako stařec)

Častý monolog hlavního hrdiny

Strohá stylizace vět (stručná formulace), hlavně u dialogů – v přímé řeči

Velké množství přirovnání, personifikace a sebeoslovování

Rybářské pojmenování (rybářské náčiní – kotouč šňůry, hák s bodcem, harpuna…)

Dílo je napsáno velmi jednoduše, ale je v něm skrytá určitá dynamika a napětí. Autor využívá hlavně úvahy a popisu.

 

Autorův život:

Ernest Hamingway (1899 – 1961)

Získal Nobelovu cenu roku 1954 za dílo Stařec a moře

Budoval si dojem silného muže, být silný znamenalo pro něho vše

Měl 4 manželky a několik milenek

Hodně cestoval, fotil se, se svými úlovky (různými šelmami)

Účastnil se 1. a 2. světové války (několikrát zraněn)

V období 1. světové války si přidal rok, aby mohl nastoupit do armády USA

2. světovou válku prožil jako válečný novinář

Zúčastnil se také občanské války ve Španělsku

Po válce žil v Paříži se svou milenkou Gertrudou Steinovou ( americká novinářka)

Poté se vrátil zpět do USA a stále to střídá s Evropou

Roku 1961 spáchal sebevraždu – zastřelil se puškou na balkóňě

 

Příčina napsání díla:

 Když napsal dílo – Přes řeku do stínu stromů, bylo velmi kritizováno. Jednoho dne odjel na Kubu, kde začal psát příběh o jednom ze zdejších rybářů. Po dvou měsících intenzivní práce byla novela stařec a moře dopsána. Po publikaci v časopise „LIFE“ kniha zaznamenala velký ohlas a ihned byla zařazena mezi autorova vrcholná díla.

Literární skupina:

Ztracená generace-generace 20. let 20. století, která byla ovlivněna 1. světovou válkou. Byli to zejména muži, vojáci, kteří se vracejí z války a musí se zapojit do běžného života. Ve světě byli ztraceni, jelikož měli problémy zařadit se do společnosti a zvyknout si žít v nových podmínkách.

 

Další autorova díla:

Komu zvoní hranaFor Whom the Bell Tolls

                               -děj se odehrává ve Španělsku v 30. letech – v době občanské války

                                – Děj románu se odehrává během tří dnů ve Španělsku v období občanské

války proti fašismu. Hlavním hrdinou je americký lektor španělštiny

Robert Jordan, který nastoupil do války jako dobrovolník. Do Španělska

Přichází s bojovým úkolem zničit most, aby zadržel postup fašistických

vojsk.

 

Sbohem armádo – román

–          Z velké části autobiografický (zkušenosti z první světové války,zranění na frontě) a je psán ich – formu. Pojednává o lásce dvou mladých lidí za války.

 

Fiesta – Hemingwayův první román o tzv. ztracené generaci

Smrt odpoledne- Autor se snaží čtenáře seznámit s býčími zápasy, kniha obsahuje řadu

                            fotografií a slovníček pojmů.

Zelené pahorky africké – Dílo o lovu, myšlenkách a překrásné africké přírodě.

 

Další autoři ze stejného období:

James Joyce – Odyseus

William Faulkner –    Absolone, Absolóne!

                                       Divoké palmy

Vojákův žold

 

Francis Scott Fitzgerald – Velký Getsby

Něžná je noc

 

John Steinbeck – Hrozny hněvu

O myších a lidech

Theodor Dreiser – Americká tragédie

 

Další vliv díla:

Dílo bylo zfilmováno roku 1958 režisérem Johnem Sturgesem.

Hamingway měl i několik napodobitelů např. R.  Carvera – nejvýznamnější americký povídkář 80. let. Dílo také ovlivnilo J. Škvoreckého a A. Lustiga.

Napsat komentář