Stařec a moře – rozbor díla [13]

 

Kniha: Stařec a moře

Autor: Ernest Hemingway

Přidal(a): Hankaka

 

 

Kontext doby

Ernest Hemingway patří do ztracené generace. To je skupina spisovatelů, kteří prožili 1. světovou válku. Hodně píší o tom, jak se vrátily z války a jak se nemohli zařadit zpátky do společnosti, protože byli válkou velmi psychicky poznamenáni.

 

Autoři se dělí do tří skupin:

  • realistický proud – zachovává tradiční schéma románu, kladou důraz na jednoho člověka (Ernest Hemingway, Francis Scot Fitzgerald, Eric Maria Remarque)
  • experimentální próza – prolínání několika časových linií (Kafka, Joyce)
  • detabuizující proud – bourá konvence, např. sexuální témata (Muller)

 

Kontext autora

1899 – 1961

Americký spisovatel. Představitel „Ztracené generace“.

Vyrůstal v rodině lékaře. Po absolvování školy se stal reportérem kansaského listu Star. Má velmi mnoho bolestných zkušeností. V době 1. světové války odjel do Itálie jako dobrovolník u Červeného kříže, kde byl těžce raněn. Dále se pak zúčastnil např. občanské války ve Španělsku. Díky těmto zkušenostem často přemýšlel nad lidskou statečností a nezdolností. V roce 1954 dostal Nobelovu cenu za literaturu. V roce 1961 pravděpodobně spáchal sebevraždu.

Kniha „Stařec a moře“ byla poslední knihou, kterou napsal. Dále napsal třeba „Sbohem, armádo!“ (autobiografický román ze svých válečných zkušeností), „Za našich časů“ (soubor povídek), „Zelené pahorky africké“ nebo „Komu zvoní hrana“(román, vrcholné dílo).

 

Umělecký směr, forma

Velmi jednoduchý, prostý příběh. Příběh je vyprávěn er-formou a vypravěč nám nic nevysvětluje, pouze konstatuje. Jedná se o novelu. Má popisnou formu a celá pointa se nám objeví až v závěru.

 

Místo, doba, postavy

Příběh se odehrává v první polovině 20.století v Kubánské vesnici poblíž Havany. Hlavními postavami jsou:

Stařec Santiago – Je to kubánský rybář, který je velmi skromný, ale má pevnou vůli. Musí velmi tvrdě pracovat, aby se uživil.

Chlapec Manolin – Je velmi obětavý a laskavý. Dělá pomocníka při rybolovu. Má velmi rád starce.

 

 

Zápletka

Hlavním tématem je souboj člověka sám se sebou a souboj člověka se smůlou, který symbolizuje právě souboj rybáře a s velkou rybou.

 

Podrobný děj

Santiago je starý kubánský rybář a často vyjíždí lovit na moře ryby spolu s mladým chlapcem Manolinem. Stařec má chlapce rád a chlapec Santiaga také. Pak má ale stařec velkou smůlu a namůže nic ulovit. Chlapcovi rodiče mu proto zakazují, aby se dále vydával se Santiagem na moře.

Stařec se vydává opět na moře. Nějakou dobu pluje, a protože s sebou nemá chlapce, na kterého je zvyklý, povídá si s rybami, želvami a ptáky, co prolétají kolem.

Pak mu ale cosi trhlo s návnadou. Byl to tuňák. Santiago přemýšlel, zda se má již vrátit domů, ale rozhodl se ještě chvíli vyčkat. Na prut se chytla další ryba. Mnohem, mnohem větší.

Stařec viděl, že tuto rybu opravdu ulovit nedokáže, neboť ryba se s ním prala a táhla ho i s jeho lodí daleko od pobřeží. Starci bylo jasné, že pokud přiváže provaz k lodi, ryba sebou trhne nebo zamíří do hlubin a s jeho lodí bude amen. Celou dobu musel držet provaz v ruce, protože se bál, že když bude ryba přivázaná k lodi a trhne sebou, loď mu zničí. Stařec je hladový a tak sní uloveného tuňáka a část ho hodí přes palubu. Za touto částí se vynoří jeho ryba a on vidí, jak je obrovská.

Ryba dál táhla starce hlouběji na otevřené moře. Ale pak se ryba párkrát přiblížilak lodi a Santiago si vždy přitáhl větší část provazu k sobě do lodi, až měl rybu úplně na boku lodi. Santiago se snažil rybu zabít. Nakonec se mu podaří rybu zabít harpunou. Rybu pak přiváže k boku lodi a vyráží domů.

Po pár hodinách ale přichází další překážka. U lodi se objeví žralok a okusuje rybu. Santiago se ale nehodlá vzdát. Zabije žraloka harpunou, ale ví, že to nebyl poslední žralok. Ke všemu při boji ztratil svou harpunu a tak přiváže svůj nůž k pádlu.

Připlují další žraloci, ale stařec je opět zabíjí. Pak ale připlave celý houf žraloků. Zlomí si nůž, a tak se je snaží ubít pádlem. Z ryby zbývá už jen půlka.

Posledního žraloka stařec odežene svým pádlem. Přestože mu z ryby zůstala jen kostra, je na sebe pyšný.

V tom uvidí v dálce Kubu. Z posledních sil připlouvá, vytáhne loď k pláži i s obří kostrou. Ihned zapadne do své chatrče a usíná.

Druhý den ráno se na pláž seběhnou rybáři a lidé ze širokého okolí a obdivují kostru, kterou Santiago přivezl. Chlapec Manoline vbíhá do starcovy chatrče a vyslýchá příběh předešlých tří dnů. Manoline nakonec říká, že chce ze starcem zase rybařit a společně pak plánují další plavby.

 

Úryvek – viz. Ukázka

„Stařec pustil šňůru, stoupl na ni nohou, zdvihl harpunu, jak jen mohl vysoko, a veškerou silou, kterou v sobě právě zburcoval, ji vrazil rybě do boku těsně za ohromnou hrudní ploutev, která trčela do vzduchu do výše jeho hrudníku. Cítil, jak železo vniká dovnitř, a náhle na ně, aby je vrazil hlouběji, a potom se na ně vrhl celou svou vahou.

Tu ryba ožila, cítil v sobě smrt, a vyhoupla se vysoko z vody a vystavila se na obdiv v celé nesmírné délce a šířce a ve vší své mohutnosti a kráse. Zdálo se, že visí ve vzduchu nad starcem v loďce. A pak dopadla do vody s drtivým plesknutím, které postříkalo starce i celou loďku vodním popraškem.

Starci se udělalo mdlo a zle a dobře neviděl. Ale uvolnil provazec harpuny a popouštěl jej zvolna rukama odřenýma do živého masa, a když mu oči zase začaly sloužit, spatřil, že ryba pluje na zádech se stříbrným břichem vzhůru.“

 

Formální, jazyková stránka

Dílo je psáno spisovným jazykem. Velmi časté je přirovnávání a vyskytují se zde i výrazy ve španělštině (např. galanos = žraloci).  Často se v knize používají obecná značení místo konkrétního pojmenování (např. stařec místo Santiago nebo chlapec místo Manolin). Autor také využívá úvahy a popisu a používá tyv. Metodu ledovce (=čtenář si musí některé věci sám domyslet).

Celý příběh je vlastně metafora o životě (stařec = člověk, ryba = příroda, moře(žraloci) = zlo). Můžeme si také všimnout křesťanské symboliky (starcovo utrpení).

 

Zhodnocení, vlastní názor

Kniha mě naprosto nadchla. Autor mě svým vypravováním vtáhnul okamžitě do děje a knihu jsem přečetla skoro hned. Boje mezi starcem a přírodou byly úžasně popsané a vztah mezi starcem a chlapcem mě vážně dojal.

Některým lidem může tato kniha přijít nudná, rybář chytí velkou rybu, kterou mu sežerou žraloci. Pod povrchem se však skrývá úžasný příběh o lidské odhodlanosti a o důvěře sám v sebe. Autor v knize také vyjadřuje pocity starých lidí, o kterých si okolí myslí, že už patří do starého železa, a že záleží jen na nich, jak je bude okolí považovat. Santiago to dokázal, dokázal, že on ještě do starého železa nepatří.

 

Souvislosti, aktuálnost, divadelní, filmové zpracování

Kniha byla několikrát zfilmována. Například roku 1958.