Čas v době dnešní a minulé – úvaha

 

Jméno práce: Čas v době dnešní a minulé

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Martin

 

 

 

Čas v době dnešní a minulé

Při výběru tohoto tématu mě okamžitě napadla otázka, jak se změnilo vnímání času od počátku lidstva? Už v pravěku dokázali lidé rozlišovat základní úseky času. Nejprve rozdělili rok na roční období, poté roční období rozdělili na měsíce, měsíce na týdny, týdny na dny a tak dále. V dnešní době dokážeme rozdělit čas na tak malé úseky, že si je ani neumíme představit.

Otázka však zní, jestli jsme si tímto dělením pomohli nebo spíše uškodili. V dávných dobách lidé nepotřebovali mít tak přesné údaje o tom kolik je hodin, stačilo jim základní rozdělení času na roční období na dny a z jakých částí se den skládá, protože to bylo vše, co potřebovali k práci na poli. Jenže jak čas plynul a různým lidem nestačilo z různých důvodů toto základní rozdělení času, vymysleli si další dělení. Podle mého názoru proto, aby toho mohli více zvládnout. Dalším důvodem, proč se dále dělil čas na stále menší úseky,  byl zřejmě lidský pokrok v mnoha odvětvích vědy. Vědci si zkrátka nevystačili ani s rozdělením času na sekundy, a tak jej dnes umíme dělit na mikrosekundy a na další ještě menší části, které si vážně neumíme ani představit.

Lidé dnes žijí v hektické době, kdy na nic nemají čas, protože toho za jeden musí zvládnout  tolik, že ani nemají chvíli si odpočinout. Na vše dnes máme určitý  „rozpis“, ve kterém máme přesně určený čas, kdy máme udělat určitou věc. Podle mně jsme v dnešní době otroky času. Nikdo si dnes nemůže říci, že je pánem svého času, protože to už podle mého názoru ani nejde.

 

Hodnocení: 1 = výborně

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.