Slohové práce k maturitě – rozcestník

Stahování je dostupné pro členy VIP klubu na stránkách Studijni-svet.cz

Jak získat VIP členství? Podmínky a možnosti získání

 

Práce dle slohového útvaru: 

• fejeton • líčení • motivační dopis • popis • postup • proslov • recenze • referát •

• reklamace • reportáž • stížnost • úvaha • vypravování • výklad • zpráva • zamyšlení •

 

Všechny práce: