Slohové práce k maturitě

Na této stránce najdete všechny slohové práce. Obvykle jsou sepsány dle požadavků nové maturity, můžete si je navíc vyfiltrovat dle slohového útvaru. Jejich neomezené stahování je dostupné pro členy VIP klubu (jak získat VIP členství).

 

Práce dle slohového útvaru: 

• fejetoninterview • líčení • motivační dopis • popis • postup • proslov • recenze • referát •

• reklamace • reportážrozhovor • stížnost • úvaha • vypravování • výklad • zpráva • zamyšlení •

 

Všechny slohové práce: