Slohové práce k maturitě

Na této stránce najdete všechny slohové práce. Obvykle jsou sepsány dle požadavků nové maturity, můžete si je navíc vyfiltrovat dle slohového útvaru. Neomezené stahování je dostupné v rámci  VIP klubu.

 

Práce dle slohového útvaru: 

esejfejetoninterview • líčení • motivační dopis • popis • postup • proslov • recenze

• referát • reklamace • reportážrozhovor • stížnost • úvaha • vypravování • výklad •

zpráva • zamyšlení •

 

Všechny slohové práce: