Hodnocení gymnázia Krnov v dopise

 

Jméno práce: Hodnocení gymnázia Krnov

Slohový útvar: Otevřený (úřední) dopis

Přidal(a): Matyáš Slanina

 

 

Jan Válek

Úvoz 41

794 01  Krnov

Gymnázium Krnov

Smetanův okruh 2

794 01  Krnov

Krnov 15. června 2017

 

Vážený pane řediteli,

píši vám ohledně mého názoru na naše gymnázium. Na gymnázium chodím již šestým rokem a jsem zde poměrně spokojen. Ale přesto má naše škola (jako další školy) několik chyb.

Nejvíce se mi na škole líbí její klidné a pestré prostředí. V blízkosti školy se rozprostírají rozsáhlé sady básníka Bedřicha Smetany, které umožňují studentům prohloubit si své znalosti z botaniky. Nedaleko školy se také nachází mnoho pamětihodností (např. Švédská zeď, renezanční zámek či podloubí), o kterých se studenti učí v hodinách dějepisu a dějin umění.

To co mě na škole nejvíce mrzí je, že se škola orientuje pouze jedním učebním směrem. Kdyby byly třídy rozděleny podle humanitního (společenskovědního), přírodovědného a v poslední řadě i technického zaměření, myslím si, že by studenti byli daleko spokojenější.

Doufám, že jste se školou stejně spokojený jako já.

 

S pozdravem,

Jan Válek

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.