Jak psát číslovky

literatura

 

Jméno: Jak psát číslovky

Zařazení: Pravopis, Číslovky

Přidal(a): Studijni-svet.cz

 

Jak psát čísla slovy?

Psaní číslovek není složitá záležitost, nicméně protože je téměř vždy píšeme číslicemi, postupem času zapomínáme, jak je napsat slovy.

 

Základní číslovky (0-20)

Základní (kardinální) číslovky označují počet a můžeme se na ně zeptat otázkou „Kolik?“. Jedná se například o určité číslovky jako „jedna“, ale i neurčité jako „mnoho“.

Jednoduché číslovky 0-10 nejsou složité a každý je zvládne zpaměti.

 • 0 – nula; 1  – jedna; 2  – dva, dvě; 3  – tři; 4  – čtyři; 5  – pět; 6  – šest; 7  – sedm; 8  – osm; 9  – devět; 10 – deset

Od 11 do 19 přidáváme -náct.

 • 11 – jedenáct; 12 – dvanáct; 13 – třináct; 14 – čtrnáct; 15 – patnáct; 16 – šestnáct; 17 – sedmnáct; 18 – osmnáct; 19 – devatenáct

U násobků 10 v číslech od 20 do 50 přidáváme -cet. Od 60 do 100 se jedná o tvary, které si musíme pamatovat (převážně končící -desát)

 • 20 – dvacet; 30 – třicet; 40 – čtyřicet; 50 – padesát; 60 – šedesát; 70 – sedmdesát; 80 – osmdesát; 90 – devadesát; 100- sto

Chyby při psaní základních číslovek?

 • Častou chybou bývá kombinace čísla s výrazem -ti, například ve spojení „od 18ti let“ -> jedná se o podivný patvar, kdy se autor snaží předat zápis ve čtené podobě. Správně je buď pouze číselná verze „od 18 let“ nebo pouze slovní verze „od osmnácti let“. Více [zde].

 

Složené číslovky (21 – ∞)

U složených číslovek se dělají často chyby, jelikož si už zkrátka nepamatujeme jak se píší. Tvoří se skládáním čísel mezi která vkládáme mezery.

 • Příklad: 3 333 – tři tisíce tři sta třicet tři
 • Příklad: 3 386 386 – 3 miliony tři sta osmdesát šest tisíc tři sta osmdesát šest

Kdy lze napsat dohromady?

 • U čísel 21-99 je možný zápis dohromady, ale v opačném pořadí (33 – třiatřicet).
 • V případě zápisu finančních částek (například složenky) se můžeme setkat se zápisem bez mezer, to je však čistě z bezpečnostního důvodu, aby nebylo možné do mezery něco připsat.

 

Řadové číslovky

Píšeme sice oddělené mezerami, ale mezera se dělá pouze tam kde se oddělují, desítky, stovky, tísíce, atd.

 • 3456. – třítisící třístý třicátý třetí

Kdy lze napsat dohromady?

 • Opět jako u číslovek v předchozí části můžeme zapsat dohromady v opačném pořadí (33 – třiatřicátý).

Jaké jsou časté chyby?

 • Častou chybou bývá zapomenutá tečka v případě, pokud řadovou číslovku píšeme římskými číslicemi (Karel IV.).
 • Další chybou bývá opět kombinování slov a čísel ->14-tý, 14tý, či dokonce 14. tý -> tyto příklady jsou jsou zcela chybné, čtenář není hloupý a pomocnou koncovku nepotřebuje.

 

Další případy

Číslovku píšeme dohromady s jiným výrazem v následujících případech:

 • Přídavné jméno: 3m  = třímetrový, 3% = tříprocentní, 3letý = tříletý (v případě podstatného jména píšeme s mezerou: 3 m = 3 metry nebo 3 % = tři procenta )
 • Dále u výrazu násobku: třikrát
 • Zvláštním případem je psaní číslovek nahrazených písmeny: n-tá odmocnina, x-tý pokus. Jelikož zde skutečné číslovky chybí, nejedná se v podstatě o porušení pravidel jejich psaní.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.