O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách

rozbor-díla

 

Kniha: O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách

Autor: Ivan Olbracht

Přidal(a): tCZ

 

 

Děj nás vede kamsi dávno do minulosti, do země indické, kde vládl pevnou rukou král Dabželim. Byl velice paličatý, tvrdý a nesmířlivý a trestal každého, kdo se ho pokoušel přivést na cestu moudrosti. A právě o to se snažil rozvážný a statečný mudrc Bidpaj. To se však samo sebou králi ani trochu nezamlouvalo a nechal nebohého mudrce uvěznit na doživotí do žaláře, kde měl Bidpaj vymýšlet bajky. Královi ale po nějaké době došlo, že se nechová zrovna dobře, a jak při bezesných nocích sledoval hvězdy, uvědomil si, jak malá je jeho hloupá malichernost proti hvězdám. Dal si tedy zavolat mudrce Bidpaje zpět ze žaláře, aby ho vyučoval moudrosti a aby mu vyprávěl své poučné bajky.

A tak k němu Bidpaj pravidelně den za dnem chodil a vyučoval ho ve svých bajkách, na kterých poukazoval na malichernost a hloupost lidí a učil krále být lepším vládcem i člověkem.

Bajek je v knize několik a každá si nese jiné ponaučení. První bajka například vypráví o opici a tesaři. Nezbedná opice takto jednou sledovala pracovitého tesaře, jak do kmenu vkládá klíny. Když si ale odešel po práci odpočinout, opice se na kládu posadila a ze zlomyslnosti začala klíny z klády vytahovat ven. Jak však vytáhla poslední, kláda se rychle zavřela a přiskřípla opici ocas. Ta začala tak vřeštět, že za chvíli doběhl i tesař, aby zjistil, co se stalo. Jakmile uviděl opici přiskřípnutou v kmeni, ihned mu bylo jasné, co se stalo. Sice ji dobrosrdečně vysvobodil, ale neopomenul jí uštědřit výchovný pohlavek, aby si pamatovala, že cizí dílo se nevyplatí ničit.

Jiná bajka zase hovoří o vlkově nenasytnosti. Jednoho dne totiž lovec ulovil srnce. Když se ale vracel s úlovkem domů, narazil na kance, který na něj zaútočil. V sebeobraně po kanci vystřelil a zasáhl jej, ale dříve, než kanec sám padl, stihl lovce také zabít. Po této cestě šel pak vlk, který se velmi potěšil tak velkému úlovku bez námahy. Chtěl si kořist postupně odvléci pryč, když se ale přiblížil a začal překousávat tětivu, šíp se vymrštil a vlka také usmrtil. Bajka tedy dává ponaučení, že nenasytnost se někdy nevyplácí a že snadno získané vítězství nemusí být vždy tím nejlepším. Tvrdá práce často přináší hojnější ovoce než snadný zisk. A to platí nejen ve světě zvířat, ale také nás, lidí. A takto Bidpaj hrubého krále poučoval svými příběhy plnými moudrého ponaučení.