Propagandistická hesla

literatura

 

Téma: Propagandistická hesla

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): Káťa M.

 

Propaganda = rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání/posílení určitých postojů nebo jednání mas ovládaných skupinou, vytvoření společenského (ne)vědomí za účelem ovládání.

 • ruku v ruce s propagandou jde i cenzura
 • typická hesla v Československu v době komunismu byla žlutá nebo červená písma na bílém pozadí

 

Pravidelně se hesla objevovala při těchto příležitostech:

 • 28. února – výročí Vítězného února 1948
 • 1. května – Svátek práce
 • 5.-9. května – výročí osvobození sovětskou armádou = konec 2. světové války
 • 7. listopadu – výročí VŘSR (Velké říjnové socialistické revoluce)
 • při příležitosti každého sjezdu KSČ

 

Příklady komunistických hesel v Československu:

 • Buduj vlast, posílíš mír.
 • Proletáři všech zemí, spojte se!
 • Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!
 • Socialistickou výrobou k lepšímu zítřku!
 • Ať žije a vzkvétá věčné a nerozborné přátelství národů Československa a Sovětského svazu!
 • Ať žije marxismus-leninismus, nepřemožitelná zbraň pracujících celého světa!
 • Ať žije Sovětský svaz – největší záruka světového míru!
 • Sovětský svaz – opora míru a pokroku na celém světě!

 

Propagandistická nacistická hesla z druhé světové války:

 • Judaismus je organizovaný zločin.
 • Krev a půda. (Blut und Ehre.)