Rozhovor, interview (slohový útvar)

Rozhovor či interview je vedený dialog mezi tazatelem a dotazovaným. Cílem je získání informací, často od významné, slavné nebo jinak zajímavé osobnosti. Nadpis by měl být stručný, výstižný a poutavý. Začátek je věnován představení dotazované osoby, případně vysvětlení, za jakým účelem je rozhovor psán, poté následuje samotný rozhovor. Dotazy by měly navazovat a logicky posouvat interview k získání co největšího množství informací. Smyslem určitě není dotazovaného nechytat pomocí záludných otázek. Na konci se můžete setkat také s takzvaným medailonkem, který obsahuje heslovitě vypsané údaje o zpovídané osobě. Jedná se o publicistický styl, využití si tak najde především v žurnalistice.

 

Rozhovory neboli interview na tomto webu: