Šarže × šarše

pravopis

 

Výraz: Šarže × šarše

Zařazení: Pravopis

Přidal(a): Studijni-svet.cz

 

Šarže × šarše

  • V tomto případě je správný tvar slova šarže. Slovo šarše je nejspíše smyšlené, protože nikde v mluvnici české aplikované není.

 

Odůvodnění

  • Slovo francouzského původu označuje vojenskou hodnost, díky přejatému slovu používáme výraz šarže.

 

Význam slova, synonyma

  • vojenská hodnost, vsázka, výrobní dávka.

 

Příklady použití

  • Jeho chování a výkony neodpovídaly jeho šarži.
  • Produkt tohoto typu nesmíme pustit do oběhu, protože má špatné číslo šarže.
  • Odhadnutí šarže u některých důstojníků v díle Tankový prapor je opravdu těžké.