Líčení (slohový útvar)

LÍČENÍ: Jedná se o subjektivně zabarvený popis, jehož typickým rysem je líčení emoce, atmosféry a podobně. Čtenář si je tak schopen představit to, co autor viděl, prožil či jaký měl dojem. Základem je umělecké vyjádření, tedy dobré využití jazykových prostředků, zejména obrazných pojmenování jako jsou metafory, metonymie, nebo přirovnání. Správné líčení zasahuje všechny čtenářovy smysly.

 

Líčení na tomto webu: