Popis (slohový útvar)

POPISCílem popisu je v logicky uspořádaném pořadí vyvolat ve čtenáři představu o předmětu, osobě, ději nebo třeba krajině. Začínáme nejdůležitějšími prvky a snažíme se o maximální výstižnost. Uvádí se podstatné znaky a vlastnosti, používáme spisovný jazyk a neutrální jazykové prostředky. Je dobré si dát pozor na opakování slov, především slovesa  „být“. Popis může být prostý a odborný. Popis prostý dbá na názornost, popis odborný na přesnost.

 

Popisy na tomto webu:

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.