Postup (slohový útvar)

POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU: Cílem je čtenáři popsat určitou činnost tak, aby co nejpřesněji a nejnázorněji pochopil, ze kterých úkonů se skládá, v jakém pořadí po sobě následují a také jak spolu souvisejí. V zadání mohou být i obrázky, které daný postup znázorňují a student tak převádí obrázkovou formu do textové. Používají se neutrální výrazy a někdy je nutné využití odborné terminologie.

 

Postupy na tomto webu:

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.