Proslov (slohový útvar)

PROSLOV: Pro tento slohový útvar je typický přímý kontakt řečníka s jedním nebo více posluchači. Ve srovnání s projevem s nejedná o oficiální řeč, nýbrž řeč veřejnou s jednodušší kompozicí. Může se jednat o drobný přednes v přátelské atmosféře spojené s promocemi nebo svatbou, ale i o pracovní proslovy zahajující jednání či zasedání.

 

Proslovy na tomto webu: