Recenze (slohový útvar)

RECENZE: Jedná se nejčastěji o posouzení uměleckého díla (kniha, film) nebo kulturní události (divadelní představení, výstava). Autor zde přibližuje čtenáři základní informace a a blíže se věnuje popisu pozitiv a negativ. Jde o subjektivní hodnocení a nechybí tedy i vlastní stanoviska, která je třeba náležitě zdůvodnit. Také nechybí autorovo doporučení či nedoporučení díla nebo události. Použití jazykových prostředků se opírá o publikum, kterému je recenze určena – je možné použít specifické vyjadřování cílové skupiny. Obecně se však volí spisovný jazyk.

KRITIKA: Podobné zaměření jako recenze, je však určena odborné veřejnosti.

 

Recenze a kritiky na tomto webu: