Reklamace (slohový útvar)

REKLAMACE: Jedná se o formální typ textu, který se využívá tehdy, pokud služba nebo zboží nesplňuje deklarované vlastnosti a neodpovídá tak našim očekáváním. Je třeba nezapomenout na některé důležité části jako jsou: adresa prodejce, místo a datum, formální oslovení prodejce, formální rozloučení, podpis a samozřejmě samotný text reklamace. V tomto textu uvádíme přesný popis produktu, číslo objednávky, detailní popis závady a informace o přílohách (kopie účtenky/záručního listu). Pro zlepšení dojmu lze uvést očekávání vyřízení reklamace do 30 dnů nebo připsat odkaz na paragraf ve spotřebitelském zákoně.

 

Reklamace na tomto webu