Slohové práce – slohový útvar: stížnost

STÍŽNOST: Jedná se především o úřední dopis, který vyjadřuje autorovu nespokojenost či nesouhlas. Je třeba jasně, stručně a přehledně popsat výhrady podpořené argumenty hájící pisatelův záměr. Nevynecháváme typické náležitosti oficiálního dopisu (pokud jsou uvedeny v zadání): adresy obou stran, datum, oslovení, podpis. Určitě není vhodné zaujmout agresivní postoj nebo používat výhrůžky. Všechny použité informace a argumenty musí být ověřené z kvalitních zdrojů. Na závěr se vyjadřuje očekávání kladného vyřízení a sjednání nápravy. Jazyk je neutrální a spisovný (bez citového zabarvení).

 

Stížnosti na tomto webu: