Výklad – slohový útvar

VÝKLAD: Cílem je osvětlit určitou problematiku adresátovi a poučit ho. Nachází se v učebnicích nebo odborných publikacích. Jedná se o vysvětlení a zdůvodnění problému, popis příčin a vývoje, předvídání důsledků. Je vhodne nezapomínat na souvislosti s aktuálním nebo historickým stavem. Používáme spisovný jazyk, vysokou míru objektivity a často i odbornou terminologii.

 

Výklady na tomto webu: