Smrt – úvaha

 

Jméno práce: Smrt

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Hanah

 

 

 

 

SMRT
Cesty života jsou různé, ale všechny vedou k jednomu cíli – Smrti. V životě nemáme nic jisté, kromě toho, že si pro nás přijde. Smrt existuje od samého začátku , ale stejně jsme si na ni stále nezvykli a obáváme se jí . Snad se ani nebojíme Smrti, spíše máme strach z umírání. To muže být často zdlouhavé a bolestné. Nejméně se prý smrti bojí Ti, jejiž život má největší cenu a Ti, kteří neuměli žít nebudou umět ani umírat. Člověk, který je smířen se svým životem, který je naplněn pocitem blaha , že vše vykonal dobře, nemá důvod se bát Smrti .

Jak vlastně víme, že Smrt je zlá? Jak si můžeme myslet, že po ní už nic není ?! Smrt může být i vysvobozením. Pro lidi, kteří nemají pro co , ani koho žít. Pro lidi , co už nežijí, pouze přežívají . Pak také pro ty ,kteří jsou trápeni bolestmi, nemocemi a zdlouhavým procesem smrti. Někteří o smrt prosí ,ale ona nepřichází. Snad pro to , že nikdo nezemře dřív, ani dýl, než je mu dáno.

Kdo ale určuje čas smrti? Je to sama mocná Příroda nebo člověk, který se vzdá? Smrt není nic , co by nás ohrožovalo. Je to naprosto přirozená věc. Proč bychom se měli bát? Čeká na ty neposlušné peklo, kde si své hříchy odpykáme? Pro vzorné věčný ráj, a nebo budeme na věčnost bloudit světem?
Existuje spoustu názorů, co je po Smrti . Jak ale zjistit ten pravý ? Výpovědi lidí, kteří přežili klinickou smrt, se nápadně shodují. Všichni procházeli tmavým tunelem , který měl na svém konci jasné světlo. Někteří se prý i vznášeli nad vlastním tělem.Tak třeba nás po Smrti opravdu čeká něco dalšího.Ať je to, jak je. Smrt je součástí života, tak se jí konečně přestaňme bát .

 

Hodnocení: 2 = Chvalitebně – pravopisné chyby, v textu opraveno.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.