Způsoby dopravy – referát

sloh

 

Jméno práce: Způsoby dopravy

Slohový útvar: Referát

Přidal(a): KíťaCZ

 

 

Výhody a nevýhody různých způsobů dopravy

Každý člověk na světě se musí dopravit na nějaké místo. Využívá k tomuto účelu různé způsoby. Dovolte mi, abych Vám o některých z nich pověděla.

Před několika deseti tisíci lety se vyvinul dnešní člověk, který využíval jako svůj způsob dopravy nohy. Chůze byla a je pro člověka nezbytná. Chůzí se dostanete skoro kamkoli, ale obvykle pouze na kratší vzdálenosti, pokud se nechcete unavit. Její nevýhodou je, že je pro člověka nejpomalejší z dnešních způsobů dopravy.

Další možností, jak se dopravit, je kolo. Je ideálním dopravním prostředkem pro lidi, kteří se potřebují dostat do vedlejší vesnice nebo přes celé město. Na kole se dá kličkovat mezi auty, takže nebudete zdržováni dopravními zácpami. Jedinou nevýhodou kola je, že ze šlapání na něm může dojít k únavě těla.

Hromadná doprava – vlak nebo autobus  –  je využívána velkou skupinou lidí. Zejména to jsou staří lidé, ale také ti, kteří musí urazit dlouhou vzdálenost a dopravit se na místo v nejkratším možném čase. Hromadná doprava má uplatnění ve městech i v cestování po celém světě. Na rozdíl od chůze či kola se musí za tuto možnost dopravy zaplatit, snášet ostatní cestující a řídit se jízdním řádem.

Asi jedním nejvíce využívaným a stále se rozšiřujícím způsobem dopravy v této době je auto. Má v podstatě stejné využití jako hromadná doprava, ale nemusíte snášet spolucestující a řídit se jízdním řádem. Nevýhodou auta bývá jeho vysoká cena a také palivo do něj se v poslední době neustále zvyšuje. Pokud ale pojede v autě více než jeden člověk, je určitě výhodnějším způsobem dopravy než hromadná doprava.

Na světě existuje mnoho dalších způsobů dopravy, které budou mít svoje výhody i nevýhody.  A každý člověk si musí vybrat ten, který je pro něj nejvhodnější.

Děkuji Vám za pozornost.

 

Hodnocení: 1 = výborně