Aby se dětem dobře učilo – úvaha

 

Jméno práce: Aby se dětem dobře učilo

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Denisa

 

 

 

 

.…aby se dětem dobře učilo

Školní třída je místnost, kde se děti nebo mladí lidé vzdělávají, učí novým věcem, ve své podstatě poznávají svět.  Ke správné činnosti mozku je třeba dodržovat zásady, které napomohou dětem soustředit se a lépe zpracovávat informace přijaté během výuky. Cílem je také co nejvíce eliminovat rušivé elementy, které děti rozptylují.

Třída by už na první pohled měla působit příjemně. Podlaha by měla být čistá, stejně tak stoly žáků i učitele. Stěny místnosti by měly být vymalovány barvami jemných tónů, v zadní části třídy doplněny o nástěnky různých rozměrů. Na nástěnkách mohou viset plakáty s informacemi pro žáky, se zajímavostmi nebo s jejich vlastními výtvory. O dostatek světla se postarají velká čistá okna vždy po levé ruce žáků. Jejich správná funkce je samozřejmostí, čistý vzduch je jedním z předpokladů soustředěnosti dětí. Na parapetech oken mohou být rostliny, které v dětech vytvoří alespoň malou vazbu k  přírodě. V přední části třídy se předpokládá za každých okolností uklizený učitelský stůla pohodlná židle. Tabule, ať už původní na křídu, bílá na fix nebo interaktivní dotyková tabule, je vždy čistá a připravená k další výuce. Nechybí ani pomůcka pro případné mazání tabule. Třída může být doplněna o technické vybavení jako je televize, dataprojektor, počítač a reproduktory, pro které jsou podmínkou funkční zásuvky. Lavice dětí by měly být uspořádány systematicky a s dostatečnými rozestupy. Stůl je úměrný výšce židle, jeho součástí je místo pro odložení věcí a háček na školní tašku. Židle by měly být pohodlné, aby se žáci naučili správnému sezení.

I když se svět modernizuje, a společně s ním i školství, prvotním zájem zůstává…jen aby se dětem dobře učilo.

 

 

Známka: neuvedeno