Alchymista – filozofický rozbor díla

rozbor-díla

 

  Kniha: Alchymista

  Autor: Paulo Coelho

  Přidal(a): HeMaNiTe

 

 

Alchymista je pohádkově vyznívající vyprávění příběhu mladého španělského pastýře Santiaga. Kniha popisuje jeho pouť za pokladem, o kterém se mu zdál sen. Jeho putování ale není pouhý geografický přesun na místo, které se mu ve snu zjevilo, ale dobrodružstvím, na kterém musí překonat mnoho překážek.

 

Santiago je pastýř, putuje se svými ovcemi světem. Přesto je vzdělaný a rád čte. Jeho rodiče chtěli, aby se stal knězem. To on ale odmítl a rozhodl se poslechnout svou touhu po cestování. V tuto chvíli se Santiago vydal na svou vlastní cestu za snem. Jednoho dne se mu zdá sen o pokladu u egyptských pyramid. Když si pak na náměstí čte knihu, dá se s ním do hovoru stařec, který o sobě tvrdí, že je králem. Vysvětluje Santiagovi, že každý má svůj Osobní příběh, který by se měl snažit naplnit, pokud chce být šťastný. Když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys toho dosáhl. Měl by tedy jít hledat poklad. Santiago se však zprvu zdráhá, je pro něj velice těžké opustit vše, co zná, prodat své ovce. Ukazuje to, jak je pro člověka složité vymanit se ze stereotypu a zvyku, a vydat se do neznáma, muset se vzdát něčeho, co dlouho budovali. Ale Santiago se rozhodne pro svůj sen tento risk podstoupit, prodá ovce a vydá se do Afriky.

 

Hned první den je chlapec okraden o všechny peníze. Málem už se rozhodne vše vzdát, ale nakonec zůstane. Najde si práci u sklenáře. Se Santiagovou pomocí dříve chudnoucí krámek zbohatne. Sklenář se chlapci svěří, že jeho snem, jeho Osobním příběhem, je navštívit Mekku. I když už by na cestu měl peníze, neudělá to, protože bude radši jen snít. Kdyby do Mekky šel, až by se vrátil, neměl by už pro co žít, velmi se bojí jakékoli změny. Santiago pak pokračuje svou cestu přes Saharu s karavanem k oáze. Společníkem je mu Angličan, který hledá Alchymistu, chce se naučit vyrábět zlato. Konverzují spolu o životě a alchymii. Vše je jedno. Svět má Duši, stejně jako živý tvor i věc. Každá Duše pochází z Duše světa, má svůj vlastní Osobní příběh. Smrtí se pak duše vrací zpět. Tato myšlenka se podobá učení z Platonova trojúhelníku. Svět je nemožné vysvětlit pouze smysly. Santiago svět poznává hlavně zkušenostmi, které získává na své cestě, ale i rozumem. V oáze se pak chlapec setkává s Alchymistou, který se stává jeho učitelem. Pomáhá mu dosáhnout naplnění Osobního příběhu, povzbuzuje ho, aby se svého snu nevzdal. Když jsou zajati jedním z pouštních kmenů, pozbude znovu Santiago svých peněz a musí se proměnit ve vítr, aby si zachránil život.  Nejtemnější chvíle nastává vždy před úsvitem. Promlouvá s větrem, sluncem a nakonec Rukou, která vše stvořila. Podaří se mu změnit ve vítr. Naučí se mluvit Řečí světa, poznávat a naslouchat svému srdci.

 

Když se Santiago loučí s Alchymistou, je obdarován kouskem zlata, který Alchymista vyrobil. Další kousek má v úschově v kostele, kdyby o ten svůj přišel. Všecko, co se stane jednou, už se nemusí stát nikdy. Ale všecko, co se stane dvakrát, určitě se stane i potřetí. A tak se také stane, když začne kopat, je zbit a znova okraden, žádný poklad nenalezne, zjistí však, že je ukryt tam, kde dříve jako pastýř pobýval. Tam poklad také najde.

 

Příběh této knihy jako takový je velice jednoduchý, až klišé o hledání pokladu. Je ale zajímavá tím, jak Santiago dospívá během svého putování, učí se, postupuje dál, přestože má často pocit, že by bylo mnohem jednodušší se prostě vrátit domů ke svým ovcím. Santiago je postavou, která ukazuje, že být filosofem nebo dosáhnout štěstí může každý, pokud vytrvá. Každý člověk na Zemi, bez ohledu na to, co dělá, hraje vždycky hlavní roli v Historii světa. A obvykle o tom neví.

Další podobné materiály na webu: