Budoucnost energetiky – reportáž

 

Jméno práce: Budoucnost energetiky

Slohový útvar: Reportáž

Přidal(a): _Barca_

 

 

Reportáž na vlastní téma: Návštěva fyzikálního ústavu plazmatu v Praze

Šedá silnice vedla autobus mezi poli, nekonečný sled lipnicovitých rostlin a trav. Běžící zajíc. Ať tě nechytí! Již drahný čas se před Prahou začaly rozrůstat betonové objekty sloužící zdejšímu průmyslu. Příroda je dávno pryč.

Při příjezdu se budova ústavu tvářila netečně. Nejdřív přednáška, potom prohlídka. …V rozlehlém suterénu vzduch těžknul pachem strojů, trubky se táhly stropem a kabely se jako hadi plazily po stěnách i podlaze. Hukot bez přestávky pracujících čidel, větráků, počítačů a kontrolek. Další místnost v suterénu je naopak malá a tichá, pracovnímu stolu kraluje elektronový mikroskop. ,,Je tento mikroskop něčím speciální?’’ zeptala jsem se. ,,Jistě, zde můžete dokonce vidět i prvkové složení předmětu.” zazní odpověď odborníka. V aparátu se nachází česká mince.

První patro je věnováno laserům. Několik desítek metrů dlouhý systém laserů je sestaven v prostorné místnosti. Pracovníci v oblecích se připravují na další experiment. Zastavit. Vše je vidět i za bezpečnostním sklem. Jiné budovy ústavu, další výzkumy, nové přístroje.

Blíží se hlavní bod programu, nadějná budoucnost energetiky, zařízení Tokamak. Hala, uprostřed se nachází krychle skutečně velkých rozměrů. Na informačních stojanech je znázorněn princip tokamaku. Magnetické cívky, komora a plazma. ,,Řešením je zde realizace kontrolované jaderné fúze.’’ objasňuje fyzik. V hale jsou vědci, kontrolují, zda je zařízení v perfektním stavu. Následuje prohlídka systému komor a sestavení cívek.

Vycházíme z haly, exkurze se chýlí ke konci. Venku je už chladno, studený vítr se vkrádá pod kabáty. Průvodce se loučí, přeje šťastnou zpáteční cestu a především dobrou volbu dalšího studia, třeba právě fyziky. Ještě dát poslední sbohem budovám výzkumných center a odjíždíme zpátky, domů.

 

Hodnocení: 1 = výborně

Počet slov: 256 (bez nadpisu)