Časopis Rozhledy

literatura

 

Téma: Časopis Rozhledy

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): Káťa M.

 

Časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci

 • první číslo vyšlo v roce 1925
 • od školního roku 2020/2021 bylo vydávání časopisu zrušeno
 • vydáván pravidelně desetkrát ročně plus dvě speciální čísla (12 čísel ročně celkem)

 

Komu byl časopis určen:

 • studentům a učitelům středních škol, v nichž se vyučuje předmět písemná a elektronická komunikace, technika administrativy, obchodní korespondence, informatika či cizojazyčná korespondence
 • zájemcům z řad veřejnosti, kteří se chtějí procvičit v psaní na klávesnici, použití korektury textu, stylizaci všech druhů písemností (obchodních, personálních, občanských, právních) včetně cizojazyčných, typografické dovednosti či práci v textových procesorech a tabulkových kalkulátorech

 

Obsah:

 • texty a úlohy k procvičení korektury, profesionální zpracování textu, typografické zásady a psaní na klávesnici počítače (rychlopis)
 • materiály k procvičení dovedností začátečníků i těch, kteří se připravují ke státní zkoušce
 • materiály ke stylizaci všech druhů písemností (obchodních, personálních, občanských, právních atd.)
 • novinky a trendy z oblasti písemné a elektronické komunikace, techniky administrativy a obchodní korespondence
 • materiály k procvičování cizojazyčných opisů a cizojazyčné korespondence
 • návody a pomůcky pro práci v textových procesorech a tabulkových kalkulátorech
 • aktuální informace Státního těsnopisného ústavu, informace o státních zkouškách, soutěžích a mistrovstvích