Eutanázie, ano či ne? – úvaha

 

Jméno práce: Eutanázie, ano či ne?

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Jirkis

 

 

Co je to vlastně eutanázie?

Jak eutanázii vnímáme?

Můj vlastní názor.

 

Eutanázie je definována jako důstojný odchod ze života. Neboli řekněme spíše vědomé a úmyslné usmrcení člověka na vlastní žádost a z lítosti. Celý život se většina lidí smrti bojí, je spojována s bolestí a temnotou. Můžeme žít kdekoliv a vždy je to stejné. V mládí nad smrtí moc nepřemýšlíme a ani si ji nechceme připustit i přes to, že ona na věk nehledí. Názor však převážně změníme, začne-li nás pronásledovat. Tak jaká je vlastně etika? A co je a není etické?

Ve světě se názory na eutanázii velmi liší, v některých státech je povolená a v jiných zakázaná a kvalifikuje se jako vražda. Můj názor je ten, že my lidé si však života moc vážit stejně neumíme. Zabíjíme a ohrožujeme sebe navzájem, místo toho abychom si pomáhali a podporovali se navzájem. Respektovali jeden druhého a nezabíjeli se v afektu, či pro majetek a peníze. Ani u zvířat to není jiné, ke svým mazlíčkům se chováme humánně, ale na druhé straně vybíjíme miliony zvířat ne zrovna humánním způsobem a teď právě nemluvím o potravě.

Nemohu mluvit za nikoho, ale jelikož již pár let pracuji ve zdravotnictví a pohybuji se v této oblasti, vidím bolest, utrpení, smrt, ale i radost a štěstí dosti často je můj názor dosti jasný. Nikdo by neměl pohrdat životem a jen tak bez důvodu si vzít život, když nám například lékař sdělí pro nás špatnou diagnózu. Měli bychom se snažit žít tak dlouho, jak to jen jde. Avšak v terminálním stádiu nemoci či nevyléčitelné nemoci umírat ve velkých bolestech by se asi nikomu z nás nechtělo. V těchto případech za přísných pravidel by měl mít každý z nás právo si zvolit tuto cestu. Tento akt by měl být právně, lékařsky a odborně ošetřen tak, aby nikdo z nás jej nemohl zneužít k usmrcení či vraždě jiného člověka pro svůj vlastní užitek.

Za těchto výše uvedených podmínek bych s eutanázií souhlasil.

 

Hodnocení: neuvedeno