Eutanazie – úvaha (3)

 

Jméno práce: Eutanazie

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Kryštof Vágner

 

 

 

Eutanazie

Eutanazie, vstřícný dar, nebo neodpustitelný zločin odejmutí života? Je takzvaná dobrá smrt vždy jen dobrá? Legalizovat, nebo nechat mimo zákon?

Eutanazie je v Čechách nyní nelegální a trestná, v poslední době ale bývá slyšet diskuse, zda ji legalizovat. Eutanazie není však otázkou jenom právní, ale především etickou. Etickou zejména ve výkonu lékařského povolání. Lékař by měl přeci pomáhat a léčit, ne zabíjet. Eutanazie je taky proti samotné Hippokratově přísaze, ve které všichni lékaři slibují, že nikdy nepodají smrtící prostředek člověku, a to ani, když by o to požádal. Je také složité posoudit, komu eutanasii „dopřát“ a komu ne. Bylo by potřeba nastavit rozumná kritéria. S tím souvisí další velmi neblahý aspekt Eutanazie, a to, že se dá lehce zneužít. Kdekdo by tak mohl přiblížit smrt neoblíbeného člena rodiny, získat dědictví po babičce…

Na druhou stranu má ale eutanazie obrovskou výhodu pro velmi těžce nemocné lidi, pro které může být osvobozením, nebo pro lidi v kómatu udržované na živu už jen pomocí přístrojů. Je známo několik případů, kdy právě hodně nemocní lidé vycestovali do zahraničních států, třeba do Belgie, Švýcarska nebo do Nizozemí, kde je eutanazie povolená a nechali se usmrtit právě tam. Navíc nemusí trpět vždy jen nemocný, ale často s ním trpí i jeho blízcí. Eutanazie tedy může být vysvobozením pro celou rodinu.

Diskuse o legalizaci bude jistě ještě dlouho pokračovat. Sám ale doufám, že se pro eutanazii podaří nastavit vhodná pravidla a bude po vzoru jiných evropských zemí legalizována. Pro nejednoho nemocného může být vítaným vysvobozením z utrpení.

 

Hodnocení: 1 = výborně