Evangelium Marie Magdaleny – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Evangelium Marie Magdaleny

Autor: Neznámý autor

Přidal(a): Kamilionka

 

Evangelium MARIE MAGDALENY

 • gnostický apokryfní text
 • vznik evangelia je datován mezi polovinu 2.stl.
  a počátkem 3.stl.
 • původně sepsáno řecky (dochováno jen ve dvou zlomcích) ale zachováno i v koptském překladu
  (z konce 4. nebo počátku 5.stl.)
 • je součástí Berlínského gnostického kodexu
  • objevil jej Dr.Carl Reinhardt roku 1896 v Horním Egyptě, Káhira
 • autorem nemůže být sama Marie Magdalena, protože v době jeho vzniku byla už dávno po smrti (za autora je ale považována spíše žena, která myšlenky Marie sepsala)
 • evangelium je psáno z větší části formou rozhovoru Marie Magdaleny a Ježíše Krista
 • příběh začíná až po nějaké době Ježíšova zmrtvýchvstání
 • zmínky o Marii Magdaleně se samozřejmě nachází i v kanonických evangeliích, ale není jich mnoho, např:
  • v Janově, Matoušově a Markově evangeliu se vyskytuje při ukřižování, pohřbu i zmrtvýchvstání Ježíše -> je zde přesně jmenována
  • v Lukášově evangeliu se vyskytuje pouze při zmrtvýchvstání a je zde jmenována jako jedna z žen v Ježíšově doprovodu, když kráčel vesnicemi a promlouval k lidu
 • mnohem více je o Marii možné zjistit spíše tedy z apokryfních evangelií (např: Filipovo evangelium, Nikodémovo evangelium…)

 

– ukázka z Mariina evangelia

(po smrti Ježíše promlouvá k apoštolům)

„… Tehdy Marie povstala,
pozdravila je všechny,
a pravila svým bratřím: „Neplačte
a nermuťte se, ani nepochybujte
– vždyť celá jeho milost bude
s vámi a ochrání vás.
Spíše však chvalme
jeho velikost, že nás připravil
a učinil nás lidmi.“ Když Marie
řekla toto, obrátila jejich srdce
k dobrému, a počali
se přít o (Spasitelových)
slovech.“

 

Marie Magdalena

 • také známá jako Marie Magdalská, Máří Magdaléna, Maria Magdaléna, Marie z Magdaly či Mariam Magdalio
 • pravděpodobně jedna z 12 apoštolů, evangelistka, následovnice a oblíbená učednice Ježíše Krista
 • pocházela z města Magdala (známé jako město neřesti a hříchů), které leží nedaleko Jeruzaléma
 • narodila se kolem roku Ježíšova narození
 • často se o ní vypráví, že byla velikou hříšnicí (zmiňována jako prostitutka, bláznivá a posedlá sedmi démony) a až setkání s Kristem ji napravilo, očistilo a přivedlo na novou životní cestu
 • byla také jedinou z apoštolů, která byla přítomna při Ježíšově ukřižování, smrti, pohřbu a také zmrtvýchvstání
 • dodnes existují i spekulace o Marii jako o družce a manželce Ježíše Krista, o jejich potomcích a pokrevní linii, ovšem to jsou opravdu jen spekulace, přesné důkazy neexistují
 • o životě Marie Magdalény po Kristově Zmrtvýchvstání jsou jen legendy, není jisté, kam její cesty směřovaly dál

 

Zajímavosti:

 • Marie Magdalena je pokládána také za patronku řemesel a živností (patronka holičů)
 • svátek Svaté Marie Magdaleny je 22. července, o jejím svátku se doporučovalo stříhat vlasy zvláště těm, kteří chtěli, aby jim vyrostly ještě delší
  – v den tohoto svátku se nemělo koupat, protože se věřilo, že by koupajícího stáhly pod vodu její dlouhé vlasy, neuzavíraly se sňatky – sňatek uzavřený v tento den přinášel smůlu
 • na její počest je vystavěna i spousta kostelů (např: kostel sv. Marie Magdalény v Brně, v Praze, v Liberci…)

 


Zdroje:

Internet:

http://gnosis9.net/pdf/Evangelium_Marie_Magdalske.pdf

http://www.pannacz.com/esoterika.11/marie-magdalska-zensky-princip-jezise-    krista.450.html

 

Knihy:

Ilustrovaná bible pro děti, Piotr Krzyýewsky, Svojtka, Praha , 2003
Nový zákon s ilustracemi, Ekumenická rada církví v ČSSR, Praha, 1986
Marie Magdalena- Očekávaná,Kathleen McGowanová, Knižní Klub, Praha, 2007
Neznámá evangelia- Novozákonní apokryfy I., Jan A. Dus a Petr Pokorný, Vyšehrad, Praha,2014

 

Pořady:

Pořad BBC, cyklus: Tajemství bible- Skutečná Marie Magdalena