Marie Pujmanová – životopis

literatura

 

 Jméno: Marie Pujmanová

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Marie Pujmanová (rozená Hennerová) byla česká spisovatelka a básnířka. Roku 1953 získala ocenění národní umělec. Bohužel proslula také neslavně jako propagátorka a členka Komunistické strany Československa.

 

Život

Marie Pujmanová se narodila 8. června 1893 v Praze a zemřela 19. května 1958 ve věku 64 let, také v Praze. Je pohřbena na Vyšehradském hřbitově. Její otec Kamil Henner měl celkem tři děti – Marii, Kamila Hennera (který působil jako významný neurolog) a Annu Hennerovou. Kamil Henner st. Pracoval na Karlově univerzitě jako profesor – jeho oborem bylo církevní právo na Právnické fakultě. Také Marie vystudovala tuto prestižní českou univerzitu.

Ačkoli se Marie narodila v Praze, od roku 1912 žila v Českých Budějovicích, kde se také provdala za Vlastislava Zátku – syna zámožného advokáta. Toto manželství ale skončilo rozvodem. Roku 1919 se znovu provdala – za Ferdinanda Pujmana. S ním měla dva syny Vojtěcha a Petra, který se stal spisovatelem.

Od 30. let se Marie Pujmanová stala příznivcem levicové politiky a zaměřila se na dělnickou problematiku (například v roce 1932 podporovala stávku horníků v Mostě). Taktéž několikrát navštívila Sovětský svaz.

Marie Pujmanová patřila mezi obdivovatelky komunistického režimu. Účastnila se nejrůznějších akcí KSČ, mezi jejíž členy patřila. Stala se propagátorkou tohoto režimu. Jako členka KSČ podepsala prohlášení, v němž souhlasila s popravou Milady Horákové – vykonstruovaného procesu. Zajímavostí je, že její mladší syn Petr byl odsouzen k 15 letům vězení. Důvodem byla provokace StB. Po 10 měsících byl ale amnestován a propuštěn. Tento syn později působil jako spisovatel a překladatel.

Starší syn Marie Pujmanové – Vojtěch Pulman – byl držitelem dvou patentů, proslul zejména v oblasti patologie zvířat.

 

Dílo

Kromě vlastních vydaných knih působila Marie Pujmanová taktéž jako novinářka. Její články bylo možné číst v Rudém právu, Literárních novinách, Lidových novinách, ale také v publikacích Tribuny, České slovo, Přítomnost a další.

Prvotní tvorba této autorky byla ovlivněna impresionismem, pozdější díla byla ale pod vlivem socialistických myšlenek.

Pod křídly

Kniha z roku 1917 je zejména o vykreslení dětství Irénky, dcery z pražské měšťanské rodiny. V knize jsou obsaženy autobiografické prvky.

Povídky z městského sadu

Povídky z roku 1920 jsou propojeny myšlenkou, jež má vykreslit dospívání první poválečné generace středoškoláků.

Pacientka doktora Hegla

Kniha z roku 1931 zobrazuje příběh o měšťanské dívce Karle. Ta se zamiluje do doktora Hegla, který je ale bohužel již ženatý. Ani to však Karlu neodradí – naváže s doktorem poměr. Tento vztah nakonec ukončí – jako vyzrálá žena a samostatná svobodná matka. Kniha Pacientka doktora Hegla patří mezi nejvýznamnější díla Marie Pujmanové – je zde dobře vykreslena psychologie postav.

Předtucha

Jedná se o druhou nejvýznamnější knihu Marie Pujmanové. Taktéž základem této knihy je psychologie postav – v tomto případě psychologie dospívajících dětí (hlavní postavou je patnáctiletá dívka Jarmila).

Svítání

Kniha z roku 1949 obsahuje jednotlivé povídky, které jsou zobrazeny do tří částí. První část je nazvaná Za časů císaře pána, a jak už název napovídá, ukazuje život dětí v Rakousku-Uhersku (sama autorka se narodila v době existence Rakouska-Uherska). Druhá část se jmenuje Čerti s ním šijí, ta už je z období první republiky. Poslední část nese název Včera a dnes a ta pochází z období po roce 1945.

Sestra Alena

Tato povídka pochází z roku 1958. Hlavní hrdinkou je mladá zdravotní sestra, která se zamiluje do svého pacienta. Ten je ale vážně nemocný. Přesto si ho vezme. Příběh však končí tragicky.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.