Hraničářův učeň: Nositelé dubového listu

rozbor-díla

 

 Kniha: Hraničářův učeň: Nositelé dubového listu

 Autor: John Flanagan

 Přidal(a): Filip Harman

 

 

Rozbor díla: Hraničářův učeň

 • Kniha čtvrtá: Nositelé dubového listu
 • Překladatel: Zdena Tenklová
 • Ilustrátor: Josef Fraško
 • Rok vydání: 2006

 

Hlavní myšlenka díla:

 • Hlavní myšlenkou tohoto dílu je, že i z nepřátel se mohou stát za určitých okolností spojenci. Těmito okolnostmi byla v tomto díle temudžajská armáda, která ohrožovala Skandii. Skandijci by za normálních okolností Willa, Evanlyn, Halta i Horáce zabili, teď se s nimi ale spojili, a to jednak kvůli bitvě s Temudžaji, ale také díky přátelství, které vzniklo mezi nimi a Erakem. To dokazuje, že přátelství je někdy silnější než cokoliv jiného.

 

Charakteristiky hlavních postav:

 • Will je učněm hraničáře Halta. Ten si jej za svého učně vybral díky jeho schopnosti se nepozorovaně dostat tam, kam potřebuje. Během výcviku v l u Halta se Will tak zdokonalil, že se z něj stal lepší lučištník než Halt.
 • Halt je nejslavnější hraničář araluenského království, kterému se podařilo porazit v bitvě Morgaratha a jeho nestvůry.
 • Horác je učněm rytířského řádu a Willovým kamarádem.
 • Evanlyn je dcera krále Duncana, jejíž pravé jméno je Kassandra. Díky Willovi a Horácovi přežila útok Morgarathových jednotek, skandijské zajetí i únos temudžajským vojskem.
 • Erak je skandijský oberjarl, který zachránil Willa a Evanlyn před Morgarathem, odvezl je do Skandie a tam jim pomohl utéct z otroctví.

 

Stručný obsah:

 • Čtvrtá kniha o Willovi, hraničářově učni, popisuje boj Willa, Halta, Horáce a Evanlyn proti Temudžajům, kteří napadli zemi Skandijců.

 

Popis děje:

Čtvrtý díl začíná v horské chatě, kde se schovávají Will s Evanlyn před skandijskými vojáky do doby, než roztaje sníh a než se Will zbaví své závislosti na hřejivé trávě. Když začne jarní tání, Evanlyn někdo unese a Will se vydává po jejích stopách. Zjistí, že ji unesla skupina Temudžajů a snaží se jí vysvobodit. Přitom ho Temudžajové skoro zabijí, ale v tom se tam zjeví Halt s Horácem, kteří je zachrání. V lese se pak potkají se Skandijci, které vede Erak. A byl to právě Erak, který pomohl Willovi a Evanlyn utéct ze skandijského zajetí. Erak se společně s Haltem vydávají po stopách Temudžajů a zjistí, že mají za lesem obrovský tábor a chtějí se svou armádou napadnout Skandii.

Erak přemluví Willa, Evanlyn, Halta a Horáce, aby s ním šli do Skandie, a slíbí jim, že tam budou pod jeho ochranou. Evanlyn, která byla ve skutečnosti dcerou araluenskeho krále, totiž ve Skandii hrozila smrt. Ragnak, vůdce Skandijců, přislíbil rodu krále Duncana pomstu. Teď je ale Skandie v ohrožení, a tak musí jít pomsta stranou. Temudžajská armáda je mnohonásobně větší než všichni skandijští vojáci dohromady. Skandijci jsou dobří bojovníci, ale špatní taktici. A tak nastupuje Halt, který má nejen zkušenosti z mnoha bitev, ale především zná Temudžaje a ví, jak přemýšlí a bojují. Ze všeho nejdřív se Halt rozhodne navýšit počet bojovníků tím, že vycvičí skandijské otroky na lučištníky. Jejich výcvikem pověří Willa, kterému pomáhá Horác a jeho štítonoši a nakonec i Evanlyn, která kontroluje načasování střelby a ochrany štítonošů.

Když konečně došlo k bitvě, Willova skupina lučištníků v ní sehrála rozhodující úlohu. Temudžajové nebyli připraveni, že budou mít Skandijci tak vypracovanou bojovou taktiku a právě díky ní se podařilo Skandijcům bitvu vyhrát. V boji však zemřel Ragnak, a tak byl za nového vůdce Skandijců zvolen Erak. Halt, Horác, Will a Evanlyn se za doprovodu Eraka a jeho vojáků vrací do araluenského  království, kde se Evanlyn shledává se svým otcem, králem Duncanem. Halt, který byl v třetím díle vyslán do vyhnanství, se nyní s králem usmiřuje.

 

Zhodnocení knihy:

 • Tato kniha je již čtvrtým dílem série o hraničářově učni, kterou jsem přečetl. Nejvíc se mi na ní líbí napínavé pasáže, kdy se schyluje k boji, probíhá nějaká bitva anebo když se jeden z hrdinů ocitá v ohrožení. Naopak méně se mi líbí pasáže, které jsou více popisné než dobrodružné, ale těch je tam naštěstí málo.