Hynek z Poděbrad – životopis

literatura

 

Jméno: Hynek z Poděbrad

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

 

Hynek z Poděbrad je známý nejen jako spisovatel, ale zejména jako syn krále Jiřího z Poděbrad. Tento český diplomat je známý také pod jménem Jindřich mladší nebo Hynek Minsterberský.

 

Život

Hynek z Poděbrad se narodil 17. května 1452 v Praze a zemřel 11. července 1492 v Poděbradech. Byl již třetím synem krále Jiřího z Poděbrad, jeho matkou byla Johana z Rožmitálu (druhá manželka Jiřího). Ani nejstarší syn tohoto krále ale neměl právo usednout na český trůn. Přesto jim však náležela velmi důležitá místa v tehdejší společnosti. Po své matce zdědil statky Lichtemburk, Mělník a Teplice, dále pak z českých statků vlastnil Poděbrady a Kostomlaty.

Sám Hynek se ve věku svých 19 let oženil s Kateřinou, dcerou Viléma III. Saského, který měl přídomek Statečný. S touto dívkou měl celkem dva syny Jindřicha a Viktorína. Král pro něj a jeho dva syny vymohl povýšení na říšské knížectví – získal tak hrabství kladské a knížectví minstrberské.

Jeho otec i všichni bratři působili jako kališníci, Hynek ale ve své víře příliš pevný nebyl. Od roku 1472 začal působit ve vládě.

V roce 1475 mu jeho bratr postoupil panství Kolín, které Hynek obratem prodal Matyáši Korvínovi za 20 tisíc dukátů. Matyáš tak mohl uprostřed Čech udržovat uherskou posádku. To nebylo po chuti králi Vladislavovi, který se tak s Hynkem z Poděbrad dostal do sporu. Tento spor trval až do roku 1478, kdy v Brně došlo ke smíru smlouvou. Hynek se stal královským rádcem a pomocníkem a své diplomatické vlastnosti využíval ve prospěch Vladislava – usiloval o to, aby byl přijat jako český král.

V roce 1488 vstoupil do řad knížat, kteří odporovali proti Matyáši Korvínovi a jeho rozpínavosti. Tento postoj mu ale příliš štěstí nepřinesl – naopak musel postoupit své panství Poděbrady a Kostomlaty Hanuši Konrádovi (to je syn Matyáše).

Zemřel na syfilis (je to snad první člověk z české historie, o kterém je známo, že se touto nemocí nakazil) v červenci 1492 na hradě v Poděbradech. Jeho slabost pro ženy byla všeobecně známá – z jednou se svých milenek měl hned několik dětí.

 

Dílo

Protože Hynek získal dobrého vzdělání (učil jej Martin Rokycan), mohl humanismus uplatnit také ve svých dílech. Jako jeden z prvních v českých zemích se v jeho díle objevovaly prvky renesance. Mohli bychom říci, že v jeho díle je patrný přechod od středověku k renesanci. Oba dva prvky jsou v jeho díle zahrnuty. Kromě toho se v jeho próze, které se věnoval především, zaměřil na zábavná témata, do kterých zahrnul i svou vášeň k ženskému pohlaví – jeho překlady například zahrnovaly milostnou až erotickou tematiku. Díky tomu také dostal přízviska – nejnemravnější či nejnecudnější.

Důležité je uvést, že Hynek z Poděbrad psal česky, a to již v době, kdy ostatní humanisté psali latinsky.

 

Překlad 11 novel z Dekameronu

Mezi díla tohoto autora musíme zařadit překlad 11 novel z nejslavnějšího renesančního díla – z Dekameronu, jejímž autorem je Giovanni Boccaccio. Inspirován těmito novelami, vydal Hynek z Poděbrad také jednu svou vlastní novelu, která také nesla renesanční prvky. Název této novely byl Boccacciovské rozprávky.

O štěstí

Toto dílo se řadí k próze.

Ctnost, Rytíř a Moudrost

I tento spis je prozaický. Autorova tvorba se dochovala v Neuberském slovníku, který vznikl na konci patnáctého století – některé strany z něj ale chybí.

O jedné pěkné paní, jménem Salomeny, a o jejím velmi netrefném manželu

V této novele se zaměřuje na to, co je mu nejbližší – jeho lásku k ženám. Dílo má erotický nádech s renesančním pohledem na svět.

O ženitbě; Boj Štěstí s neštěstím; Veršové o milovníku; Májový sen, Stesk na ženitbu

To všechno jsou názvy poezie od tohoto autora.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.