Giovanni Boccaccio – životopis

literatura

 

Jméno: Giovanni Boccaccio

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

 

GIOVANNI BOCCACCIO (1313 – 1375)

Giovanni Boccaccio byl italský spisovatel, renesanční básník a novelista. Proslavil se také svými romány, ale především souborem novel Dekameron. Je považován za zakladatele italské umělecké prózy.

 

ŽIVOT

Boccaccio se narodil v Toskánsku jako nemanželský syn. Matku sice nepoznal, ale především otec věnoval jeho životu a vzdělání velkou pozornost, poslal ho do Neapole za obchodem, tam také studoval práva, již tehdy ovšem projevoval nadání, na univerzitě se setkal s řadou vzdělaných lidí, ocitl se na dvoře krále Roberta I. z Anjou, jehož sídlo bylo centrem humanismu a renesance.

Měl schopnost výborně vyprávět vtipné příběhy ze života, a tak se stal lidmi velice oblíbený. Milostné vztahy ho inspirovaly k napsání erotického románu. Stal se prvním životopiscem Danteho a vykladačem jeho Božské komedie.

Po návratu do Florencie byl pověřován diplomatickými cestami, například v Avignonu a Římě. Prošel náboženskou krizí, přijal nižší svěcení a odjel do Certalda. Na sklonku svého života byla jeho hlavním spisovatelským jazykem latina a věnoval se studiu cizích jazyků.

Pracoval až do své smrti, pochován byl v kostele Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo v jeho rodném Certaldu.

 

DÍLO

Jeho dílo mělo velký význam pro italskou i evropskou kulturu. Řadí se k zakladatelům italské a světové renesance, významně ovlivnil vývoj evropské novely, jeho próza je považována za vzor italského literárního jazyka. Psal italsky i latinsky.

 

DEKAMERON – vrcholné dílo jeho tvorby, soubor sta novel, jsou to příběhy, které si skupina deseti lidí (sedm žen a tři muži) vypráví pro ukrácení času, když utekli před morovou nákazou z Florencie na venkov, deset příběhů po dobu deseti dní, tématem jsou často lidé, které postihly různé nehody, nakonec to ale dobře dopadlo, příběhy jsou označovány následovně: Den první, příběh druhý. Častá témata: o milencích, o lidech, kteří svou obratnostní dosáhli přesně toho, co chtěli, o tom, jak ženy obelstily své muže, o lásce, o šprýmech mužů a žen.

FIESOLFSKÉ NYMFY – pastorální epos, v oktávách, spojeno s bájí o založení Fiesole, do češtiny přebásnil J. Hiršal, dílo se proslavilo jako první pastýřský epos v italské literatuře

DIANIN LOV – mytologicko-alegorická poema, 18 zpěvů v tercinách

FILOCOLO – prozaický román o rozloučených milencích

THESEIS – poema, dvanáct zpěvů v oktávách

BÁSEŇ O NYMFÁCH AMETOVÝCH – pastýřský epos ve verších a próze

ELEGIE O PANÍ FIAMETTĚ – román v próze, na svém pobytu v Neapoli prožil nešťastnou lásku k hraběnce Marii d´Aquino (nemanželská dcera královny), která v díle pravděpodobně vystupuje jako Fiametta

MILOSTNÝ SEN – didakticko – alegorická skladba, poema, padesát zpěvů v tercinách, milostné putování za ctnostným životem

KOŠ ANEB BLUDIŠTĚ LÁSKY – prozaická satira, o ženách, poslední epické dílo v italštině

O RODOKMENECH POHANSKÝCH BOHŮ – alegorická interpretace řeckého a římského bájesloví, v latině

ŽIVOT DANTŮV – pozdní dílo, stal se prvním Dantovým životopiscem

O PŘÍBĚZÍCH SLAVNÝCH MUŽŮ – pozdní dílo, psáno latinsky

 

ZAJÍMAVOSTI

  • v úvodu díla Dekameron se nachází jeden z nejvýznamnějších a nejpodrobnějších popisů moru
  • dílo Dekameron umístila katolická církev na Index zakázaných knih, vyškrtnuto bylo v roce 1900
  • užil stance – osmiveršové strofy s jambickým veršem
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.