Informace je zkáza lidstva – úvaha

 

Jméno práce: Informace je zkáza lidstva

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Hani

 

 

 

 

Informace je zkáza lidstva (L. Buñuel)

Tuhle větu již každý stoprocentně někdy zaslechl. Ať už od zachmuřeného dědečka, soucitné maminky nebo rozhněvaného tchána. Nicméně pokaždé nejspíše znamenala něco trochu jiného. Je informovanost opravdu tak špatná? Působí skutečně takové problémy? Co je to vlastně zkáza a proč by měla být zkázou lidstva právě informace?

Podívejme se hlouběji do minulosti a začněme třeba u čarodějnických procesů. Mladé dívky a ženy byly upalovány kvůli svým zdánlivě temným nadpřirozeným silám. Ve skutečnosti to byli lidé dobře znalí léčivých schopností některých bylin, tělesně postižení jedinci nebo prostě a jednoduše všichni ti, kteří byli ve špatnou dobu na špatném místě. Za celou historii bylo upáleno několik setisíc „čarodějnic.“ Některé odhady však tvrdí až devět miliónů.

Později v roce 1939 byla objevena úžasná chemická látka, jež se posléze začala používat k hubení komárů přenášejících malárii. V roce 1948 za tento objev byla udělena Nobelova cena. Ovšem to, co v té době nikdo nevěděl, bylo, že insekticid dnes známý jako DDT, který je mimochodem velmi dobře rozpustný v tucích, se začal hromadit ve vodě a půdě. Odtud se dostával do potravních řetězců a nejvíce poškozenými živočichy se stali draví ptáci, kterým se začala rodit degenerovaná mláďata a tyto ptačí druhy začaly postupně vymírat. Navíc se látka uložila do jejich genetické informace a i dnes je tam zřetelná.

Co tedy doopravdy způsobilo tyto události? Byla to informace, anebo právě opak? V prvním případě šlo o slepou víru věřících a nezájem o ostatní obyvatelstvo a ve druhé o touhu po objevu a pomoci světu. Společným činitelem obou událostí je zajisté nevědomost, která později definovala naši budoucnost.  Možná kdyby byli lidé tehdy vzdělanější či lépe prozkoumali svůj výtvor a dozvěděli se o něm více, historie by se odehrávala jinak.

Na jedné straně máme doktory, výzkumníky z NASA, učitele, přírodovědce a matematiky, kteří informace čerpají, vymýšlí i sdělují, a to pro blaho lidstva. Na druhé straně stojí všichni tajní agenti, diktátoři, politici a právníci, kteří své vědomosti často využívají ve svůj prospěch a mnohdy v neprospěch všech ostatních.

Takže je informace špatná věc, nebo dobrá? Řekla bych, že jednoznačně se mi odpovědět nepodařilo. Myslím si, že kontrola informací, hlavně osobních údajů, je důležitá. Na druhou stranu zásadně nesouhlasím s tím, že jejich utajování by přinášelo nějaké větší dobro. Nejspíše je dobré znát míru a vědět, které informace je na čase vypustit do světa, a kterým se teď nejlépe vede tak zvaně „pod pokličkou.“ Kdo o tom má však rozhodnout, už je nejspíše téma pro jinou úvahu.

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně

(v mé práci bylo více pravopisných chyb, doufám že jsem je v této verzi všechny opravila)