Nobelova cena

 

 Jméno: Nobelova cena

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Mezi lety 1901 a 2018 byly Nobelova cena a cena v ekonomických vědách udělena 590krát 935 lidem a organizacím. Existují dokonce tací, kteří obdrželi Nobelovu cenu více než jednou, a tak při rozpočítání zjistíme, že byla udělena 904 jednotlivcům a 24 organizacím. Jedná se o velice prestižní ocenění, o které usilují odborníci na celém světě ve spoustě různých oborů.

 

Za co se uděluje Nobelova cena?

Alfred Nobel ve své závěti stanovil celkem pět oblastí, za které se uděluje Nobelova cena. Je to fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura a mír. Švédská národní banka roku 1968 založila taktéž Nobelovu cenu za ekonomii, ale protože tato nebyla zmíněna v závěti, nejedná se o „Nobelovu cenu“ jako takovou, i když se uděluje společně s ostatními Nobelovými cenami. Není ani vyplácena z Nobelova fondu.

 

Prestižní ocenění

Získání Nobelovy ceny je ctí, která mění život. Zda je laureát mezinárodně známou postavou (jako je Matka Teresa nebo Barack Obama, vítězové ceny za mír 1979 a 2009), nebo vědcem (jako Richard R. Ernst, který získal cenu za chemii v roce 1991 za zdokonalení v jaderné magnetické rezonanční spektroskopii), cena s sebou přináší celosvětové uznání, které vyzdvihuje životní práci člověka a poskytuje finanční prostředky pro pokračování a další poslání. Pro akademiky a instituce je Nobelova cena používána k přilákání nejlepších a nejchytřejších myslí, ať už studentů nebo vědců.

 

Kdo byl Alfred Nobel?

Alfred B. Nobel (1833–1896), švédský chemik a inženýr, který vynalezl dynamit, nechal 9 milionů dolarů svého majetku pro založení Nobelovy ceny. Z této částky se každoročně bez ohledu na národnost uděluje v šesti oblastech ocenění těm, kteří během předchozího roku přinesli lidstvu největší užitek.

 

Nobelovy objevy

Na první pohled se zdá zvláštní, že vynálezce silné výbušniny by udělil skupinu cen, která zahrnuje cenu míru. Ale Nobel byl průmyslník se svědomím. Jeho objev výbušniny měl přispět ke stavbám kanálům a tunelům a vytvořit tak bezpečnější pracovní podmínky pro dělníky, kteří mohli být náročným hloubením zavaleni. Nobel také přispěl k vynálezům syntetického kaučuku, umělého hedvábí a syntetické kůže. Vlastnil více než 350 patentů. Jeho zájmy se neomezovaly pouze na vědu. Miloval anglickou literaturu a poezii a napsal několik románů a básní. Vlastnil více než 1 500 knih, od fikce po filozofii.

 

Cena za mír

První ženskou nositelkou Nobelovy ceny míru, baronka Bertha von Suttner (v roce 1905), byla možná inspirací pro samotné ocenění. Organizovala rakouskou mírovou společnost a byla blízkou přítelkyní Alfreda Nobela. Když ustanovil cenu za mír, napsal, že by měla patřit „tomu, kdo by udělal nejlepší práci pro bratrství mezi národy, za zrušení stálých armád a za držení a propagaci mírových kongresů“ – přesněji práci, kterou se baronka zabývala. Právě Nobelova cena za mír je považována za nejcennější ocenění ze všech kategorií. Nejmladší držitelkou se v roce 2014 stala Malala Yousafzai, sedmnáctiletá pákistánská aktivistka za podporu vzdělávání žen.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.