Jak napsat proslov?

literatura

 

Téma: Jak napsat proslov?

Zařazení: Slohové práce

Přidal(a): Nikola Strnadová

 

Jak napsat proslov

Jsou příležitosti, kdy se projevu před publikem prostě nevyhneme. A proto bychom si měli říct, jak se na proslov připravit, abyste zazářili.

Hned na začátku si musíte vybrat téma. Proslovy se většinou týkají jen jedné věci. Vyberte si proto takové téma, díky kterému dokážete publiku sdělit všechno, co potřebujete a co se hodí pro danou příležitost.

Další, co musíte udělat pro dobrý proslov, je najít důvod, proč ten projev vlastně budete psát. Z vašeho proslovu by se tak měla stát v podstatě esej. Měli byste dokázat, co chcete sdělit, tedy podpořit svá slova nějakými argumenty. Proslov by měl být inspirativní, bez egoistického chování, zastrašování či ponižování.

Dejte svému proslovu základní strukturu, tedy úvod, hlavní část a zakončení. I když je to řeč, musí mít pevně daná pravidla. Není vhodné, když při proslovu přeskakujete z jedné myšlenky do druhé. Vše musí být ucelené a chronologické. Můžete si klidně udělat body (klidně i v hlavě) a těmi se řídit.

V úvodu zmiňte, o čem vlastně celý váš proslov bude, v hlavní části byste měli zajít do podrobností (vymyslete alespoň tři argumenty, které dokazují pravdivost vašeho proslovu) a v závěru už zbývá jen shrnout to, o čem jste celou dobu mluvili.

Dobrý proslov by měl mít jeden zásadní účinek – přesvědčené publikum. A jak toho docílit? Všemi možnými prostředky, které jsme již zmínili – chronologický ucelený proslov, který by měl být rozdělen na tři části. Projev musí být logický, jedině tak Vás lidé začnou poslouchat a dají Vám za pravdu.