Jak napsat recenzi?

literatura

 

Téma: Jak napsat recenzi?

Zařazení: Slohové práce

Přidal(a): Nikola Strnadová

 

Jak napsat recenzi

Recenze je žánr, jehož úkolem je hodnotit a analyzovat. Je určena převážně publiku odbornému či poloodbornému. Recenzi můžeme nalézt snad na všechno – knihy, filmy, elektroniku, výstavy, hry, atd. Autor recenze by měl mít analytické myšlení a velice dobrou znalost dané problematiky. Pokud se autor rozhodne psát například o nějakém díle od spisovatele, měl by znát nejen jeho ostatní díla, ale i spisovatele samotného.

Jak jsme již zmínili, nutností pro recenzi je analýza. Není to však to jediné, co by měla recenze obsahovat. Dále je to hodnocení a porovnávání či srovnávání jiných děl od téhož autora. Recenze neznamená napsat o filmu, který se autorovi buď líbil, nebo nelíbil. Autor musí dobře dílo rozebrat, aby jej mohl komplexně zhodnotit. Do recenze patří i odborné výrazy, avšak jen pokud se to hodí. Píšete-li recenzi pro širší publikum do nějakého lifestylového magazínu, pak se odborným výrazům určitě vyhněte.

Pro zvládnutí dobré recenze doporučujeme si jich několik přečíst. Ideálně kolem dvaceti. Jedině tak si dokážete udělat přehled o tom, jak by asi tak měla vypadat. Proto byste si před napsáním recenze měli sednout k počítači a nějaké odborné recenze si dohledat.

Dnešní moderní doba dala vzniknout také specifickému druhu recenzentů, kterými jsou blogerky a blogeři. Ve většině případů se jedná o zcela pohlcené čtenáře, kteří si svůj blog založí za účelem hodnocení nejnovějších knížek. Nejde tomu tak úplně říkat recenze, jelikož kvalita různých blogem a blogerek je dost různá. Některé recenze jsou na profesionální úrovni, jiné zase tolik nedbají na to, aby to byla skutečná recenze, ale pouze na to, aby informovali o tom, jestli je knížka dobrá, nebo ne.