K. H. Mácha – Máj a Pouť krkonošská – úvaha

 

Jméno práce: K. H. Mácha – Máj a Pouť krkonošská

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Denisa

 

 

 

 

K. H. Mácha – Máj a Pouť krkonošská

Od Karla Hynka Máchy jsem přečetla dvě díla. Prvním byla básnická skladba Máj a poté Pouť krkonošská, která patří do jeho prozaické tvorby. Řekla bych, že obě dvě díla jsou celkem složitá na přečtení, protože text se nedá jen tak rychle přeletět očima, ale musíme se nad jejím obsahem skutečně zamyslet. Také stará čeština, která se v jeho dílech vyskytuje, pro mě není mnohdy úplně jasná.
Kdybych měla říci, jaké dílo z těchto dvou se mi líbilo více, určitě bych si vybrala Máj, protože z hlediska obsahu pro mě byl více srozumitelný. Na Pouti krkonošské mi vadilo, že nebyla členěna do odstavců, a proto jsem se v obsahu chvílemi i ztrácela. Také mniši, kteří byli v klášteře, a jednou za rok ožívali, aby se zúčastnili pohřbu jiných mnichů, mi přišli velice nereální. Myslím si, že tímto dílem chtěl Mácha hlavně naznačit, jak život rychle utíká a než se nadějeme, jsme staří. Zvláštní bylo, že na začátku byl poutník asi dvacetiletým mladíkem, kdežto na konci díla si uvědomí, jak jeho život rychle utekl a na úplném závěru díla projde průchodem ve skále, která ho zavede pryč z pozemského života, což značí smrt. V Máji se mi velice líbilo, jak autor dokázal krásně vylíčit přírodu jarního Máje, a také mě velmi zaujala myšlenka, kterou se zde zaobírá, a to je kontrast mezi životem a smrtí. Zejména přemýšlení Viléma, když byl ve vězení, mi přišlo zajímavé, jak nakonec dochází k závěru, že po smrti už ho čeká jenom prázdná nicota. Na druhou stranu mi přijde trochu nemístné, aby mladí lidé tak hodně přemýšleli nad smrtí, když jsou plni síly a mají život před sebou, avšak Vilém byl v docela jiné situaci, když byl odsouzen k trestu smrti za vraždu svého otce, který byl svůdcem jeho milované Jarmily, ale řekla bych, že sám Mácha se touto otázkou zaobíral velmi často, což soudím podle pesimismu a postavení ke smrti v jeho dílech, přestože on sám byl v tu dobu velice mladý.
Kdybych měla zhodnotit Máchu a jeho díla, určitě musím napsat, že je velice kvalitním autorem, a troufám si tvrdit, že jeho díla patří k jedněm z nejčtenějších. Jsem ráda, že jsem si Máj a Pouť krkonošskou také přečetla, avšak podle mého názoru se zde vyskytuje až moc pesimismu a častý styk se smrtí, což je pro mě jeden z hlavních důvodů, proč bych se k těmto dílům už asi znovu nevracela.

 

 

Hodnocení: 1 = výborně