Karel Jaromír Erben – životopis

literatura

 

Jméno: Karel Jaromír Erben

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Barbara

 

 

Skupina: třetí etapa Národního obrození

 

Životopisné údaje:

Karel Jaromír Erben se narodil 7. listopadu 1811 v Miletíně v podhůří Krkonoš do řemeslnické rodiny. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové. Vysokoškolské vzdělání pak získal na právnické fakultě v Praze, kde studoval právo a filozofii. Náklady spojeny se studiem si hradil výukou hudby. Během svých vysokoškolských let se seznámil s Františkem Palackým se kterým pak spolupracoval po celý zbytek svého života.

Po absolvování univerzity vykonával bezplatnou soudní praxi, věnoval se také překladatelské činnosti, kdy překládal z různých slovanských jazyků, vydával starší literární díla a sbíral ústní lidovou slovesnost. Ze státní služby ale později odešel a na Palackého doporučení sbíral archiválie, vztahující se k minulosti šlechtických rodů. Pracoval také ve Vlasteneckém (dnes Národním) muzeu.

V roce 1851 se pak stal vůbec prvním archivářem města Prahy, čímž poprvé v životě získal nějaké solidně placené zaměstnání. Od roku 1864 až do své smrti pracoval jako vysoce postavený úředník na magistrátu v Praze. Po celý život vynikal nad ostatními svou mimořádnou pracovitostí, na druhou stranu se ale vyhýbal jakémukoliv veřejnému životu. Zemřel 18. listopadu 1870 v Praze.

Pro jeho nejproslulejší dílo „Kytice“ je typické, že děj všech básní je prostoupen jakousi blíže neurčenou, avšak všudypřítomnou silou, jež všemu vládne a pro postavy vystupující v jednotlivých básních znamená určitou formu věčně platného zákona, který nelze beztrestně porušit, obejít ani zrušit. V případě jeho porušení (byť nevědomého) vždy přichází ve velmi krátké časové návaznosti trest, proti kterému se ale aktéři díla žádným způsobem nebouří. K. J. Erben tím věřil, že zmapováním problematiky viny a trestu za pomoci toho, co se mu podařilo zaznamenat během procesu mapování ústní lidové slovesnosti, odhalil ty nejzákladnější morální principy slovanské společnosti.

 

Tvorba:

Kytice z pověstí národních (soubor třinácti básní)

Písně národní v Čechách (soubor 2200 lidových písní)

Soubor českých pohádek (nedokončená sbírka pohádek, vydána posmrtně)

 

Související autoři:

Josef Kajetán Tyl: Fidlovačka, Strakonický dudák, Rozervanec

Karel Hynek Mácha: Máj, Cikáni, Obrazy ze života mého, Večer na Bezdězu

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.