Klíčový román

literatura

 

Jméno: Klíčový román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Označení klíčový román se používá pro typ literatury, která na první pohled vypráví smyšlený, fiktivní příběh, ale ten obsahuje více či méně patrné narážky na skutečné události a osoby. Pro porozumění klíčovému románu je proto zapotřebí mít dobrou znalost dobových událostí ze společenského, politického i uměleckého života.

 

Základní znaky klíčového románu

Základním principem, na kterém je klíčový román postaven, je rozeznání skutečných událostí, problémů a osob pod maskou smyšleného literárního příběhu. Klíčový román je tak často určitou kombinací politického či biografického románu, ale jeho cílem je kritika a satira na soudobé problémy a události, karikatura známých osobností. Dalším důležitým znakem klíčového románu je, že vyžaduje aktivní spoluúčast čtenáře, který v průběhu čtení rozklíčovává správné vyznění díla. Klíčový román vznikl ve Francii v sedmnáctém století, ale velký rozvoj mu přinesla doba cenzury ve dvacátém století. Typickou větou v úvodu klíčových románů bývá upozornění, že jakákoli podoba s realitou či existujícími osobami je čistě náhodná.

 

Významné klíčové romány a jejich autoři

Jedněmi z nejdokonalejších klíčových románů, které mají za cíl politickou satiru, jsou romány Farma zvířat a 1984 Georga Orwella. Farma zvířat podává dokonalý obraz totalitní společnosti, ve které jeden druh zvířat tyranizuje druhé. Kniha je smutným obrazem despotismu a násilí, zároveň odhaluje skutečnosti, které k totalitě vedou. Ještě dále v tomto jde román 1984, který ukazuje zničení člověka státní mašinérií, ponižování, krutost moci, život ve světě strachu či zneužití moci. Kniha je tak určitým varováním, výstrahou s nadčasovým smyslem a všeobecnou platností, která do detailu odkrývá zrůdnost totalitního systému.

V české literatuře se za typickou ukázku klíčového románu považují Zbabělci Josefa Škvoreckého. Román zachycuje  osm květnových dnů na konci druhé světové války v roce 1945 ve městě Kostelec, které představuje autorovo rodiště město Náchod, a zachycuje místní povstání, domobranu i osvobození Rusy. Tématy románu jsou nejen vliv války a politické situace na život člověka, láska či přátelství, ale také kritika pseudovlastenectví, jehož představiteli jsou měšťané v Kostelci, poměry na malém městě či snaha vyhnout se problémům.