Román

literatura

 

Jméno: Román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Román je jedním ze základních literárních žánrů, se kterým se setkáváme v literatuře již po mnoho století, a svou popularitu si drží dodnes. Zjednodušeně lze říci, že román představuje rozsáhlé vyprávění, ve kterém jsou zachycena různá společenská prostředí a osudy mnoha postav v průběhu delšího časového úseku. Hlavní dějová linie je zároveň často rozvíjena mnoha vedlejšími motivy.

 

Vznik a vývoj románu

S prvními texty, které splňují určité znaky románu, se setkáváme již ve starověku, ve starověkém Egyptě a Řecku, bohužel většina z nich se nezachovala a známé jsou pouze jejich názvy. Nejstarším dochovaným románem je román s názvem O věrné lásce Chairea a Kallirhoy z prvního století, jehož autorem je starořecký spisovatel Charitón. Dalším románem z prvního století jsou dochované fragmenty románu Satirikon od římského autora Petronia. Velmi oblíbeným žánrem byl román v období středověku, kdy se psaly především romány rytířské, které se zaměřovaly na popis dobrodružství rytířů a jejich lásku k milované dámě. V návaznosti na rytířské romány pak později v době renesance vznikly romány pikareskní, které byly jejich určitou parodií, například slavný román Miguela Cervanta Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. K velkému rozvoji různých typů románu došlo především v devatenáctém století vlivem romantismu a realismu. Román je ale velmi oblíbeným literárním žánrem i v moderní literatuře dvacátého a dvacátého prvního století.

 

Pojem román

Slovo román souvisí s vývojem jazyků za začátku středověku. Do té doby byla naprostá většina knih psaná v latině, od jedenáctého století ale začíná mnoho děl být psáno v jazycích lidových neboli národních. Jedněmi z těchto jazyků byly i francouzština, španělština a italština neboli románské jazyky. Knihy, které v nich začaly být psány, tak začaly být označovány slovem „romanzo“, tedy původně „kniha v národní řeči“. Později se význam tohoto slova zužoval až ke dnešnímu významu.

 

Román a jeho druhy

Vzhledem ke své rozmanitosti a složitosti existuje velké množství nejrůznějších druhů románu, které můžeme vyčlenit na základě rozmanitých kritérii. Jedním z hledisek, podle kterého se dají vymezit různé druhy románu, je samozřejmě téma.

 

Podle tématu můžeme rozlišit například:

 

Dalším hlediskem, které umožňuje členění románu, je jeho zamýšlený adresát, z tohoto hlediska se pak setkáváme s románem pro ženy či pro dívky. V neposlední řadě lze druhy románu vymezit i na základ kompozice, například román kronikový či charakterový, anebo na základě formy, například román ve verších.

 

Nejvýznamnější autoři románů

Slavnými autory románů byli především spisovatelé druhé poloviny devatenáctého století, kteří byli ovlivněni realismem. K těmto autorům patří například francouzský spisovatel Honoré de Balzac, ruský spisovatelé Lev Nikolajevič Tolstoj a Fjodor Michajlovič Dostojevskij či anglický spisovatel Charles Dickens. Ve dvacátém století pak slavnými romanopisci byli například Ernest Hemingway, Erich Maria Remarque, Umberto Eco či J. R. R. Tolkien.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.